Lørdag 10. april ble deler av Strømsø gjort om til en tilnærmet krigssone. Mange av dem som demonstrerte mot SIAN, valgte å angripe politiet, samt ramponere eiendom. Direktesendingene på nettet viste steinkasting og vold, samt utagerende atferd som ikke kan forsvares.

I etterkant av dette må vi ta tak i hva slags tankegods og holdninger som har fått vokse i deler av kommunens ungdomsmiljøer. Noen var riktignok tilreisende, men vi må erkjenne at mange av dem som utførte direkte kriminell atferd, er Drammens egne innbyggere. Media opplyser at mange var veldig unge, faktisk helt ned i 13-årsalderen. Det betyr at de er elever i våre skoler og er en del av Drammens ungdomsmiljø. Et ungdomsmiljø mediene de siste årene har dokumentert at stadig blir mer brutalisert og voldelig.

Spørsmålet vi må stille oss er om det jobbes godt nok med holdninger på skoler og på andre arenaer. Det er tydelig at en stor andel ikke respekterer grunnleggende verdier som ytringsfrihet og respekt for ulike meninger. Vi kan ikke akseptere at det får utvikle seg halvtotalitære holdninger, slik som at det å begå vold mot noen som tenker annerledes enn dem selv er «forståelig» eller OK. I et fritt og sivilisert land må man tåle at religion og politiske meninger blir krenket. Her må skoler og andre som er i kontakt med ungdom sette foten ned og gjøre alt for at disse skadelige holdningene bekjempes.

Vi må også ta et oppgjør med en integreringspolitikk som i Drammen ikke har fungert. Både ordfører Monica Myrvold Berg og tidligere ordfører Tore Opdal Hansen har kommet med litt forsiktig mumling om at dette ikke er akseptabelt, men gjerne hengt på et «men». Vi trenger et langt sterkere oppgjør.

LES FOTOGRAFENS SKILDRING:

Les også

Dette er det Norge jeg er stolt av

Vi kan snu på det og tenke oss reaksjonene om følgende skjedde: Islam Net, som er en organisasjon vel så ille som SIAN, kom til Drammen og ungdom fra Toppenhaug og Øvre Eiker samlet seg og ramponerte byen på en slik måte at politiet til slutt måtte barrikadere seg for å beskytte politistasjonen. Det hadde blitt ramaskrik om folks atferd, som ville høres langt utenfor landegrensene. Det er ingen grunn til å gjøre dette til en liten parentes, slik ordfører Monica Myrvold Berg har tatt til orde for.

Her må alle krefter inn å jobbe sammen. Dette må gjenspeiles i alt fra ordensreglementet i skolene til hvordan det undervises om temaer som ytringsfrihet og krenkelse av eksempelvis religion. Politiet har meget gode beviser og vitner til opptøyene, og må legge bort silkehanskene og ta de skyldige hardt. Ungdomsmiljøene dette gjelder må se at slik oppførsel får alvorlige konsekvenser.

Fremskrittspartiet har stilt spørsmål til Rådmannen om hvordan dette følges opp nå i etterkant. Rydder vi ikke opp nå, vil disse problemene bare eskalere i årene fremover.