Viken fylkeskommune har søkt om å få gå inn i historien, og nå skal Arbeiderpartiets og Senterpartiets visjoner virkeliggjøres. Problemet synes å være at slike visjoner knapt finnes. Debatten i fylkestinget og i mediene synliggjør at det ikke er mye annet enn politisk spill som har brakt disse partiene fram til dagens standpunkter. Og det Buskerud som nå skal opprettes, er ikke det Buskerud som var. Det vil være mindre, det vil være fattigere, og det vil ha færre innbyggere.

Et nytt Buskerud blir et svakere Buskerud.

En lokal Arbeiderparti-politiker har i det minste én visjon, Drammens ordfører Monica Myrvold Berg, som mener det er viktig for Drammen å bli «fylkeshovedstad» igjen. Det kunne vært fristende å be alle som har merket at Drammen ikke i øyeblikket er en fylkeshovedstad om å rekke opp hånden.

Hva betyr det for Drammen å være fylkeshovedstad? For alle praktiske forhold betyr det kun at det kommer til å bli arrangert noen flere fylkeskommunale møter i Drammen enn det ellers ville blitt. Og det igjen påvirker knapt noen andre enn parkeringsvaktene som skal sørge for god trafikkflyt rundt fylkeshuset i Hauges gate.

Røyken og Hurum har allerede forlatt Buskerud gjennom kommunesammenslåing med Asker. Det er cirka 33.000 innbyggere. I Lier, på Hole og på Ringerike snakker man også om at det for deres kommuner og innbyggere er bedre å tilhøre Akershus enn Buskerud. I så fall forsvinner enda 64.000 innbyggere fra Buskerud.

LES OGSÅ:

Vi risikerer å stå igjen med et fylke med under 200.000 innbyggere, hvor mer enn halvparten av innbyggerne bor i Drammen kommune.

Er det så stas å være hovedstad for seg selv at man er villig til å risikere å bli satt helt på sidelinjen når politikk som angår alle som bor vest for den ekte hovedstaden skal vedtas?

Og hva, om noe, har Arbeiderpartiet ved Drammens ordfører gjort for å gi kommunen vår et godt utgangspunkt for samarbeid og samhold i et nytt fylke og med viktige naboer som Asker og Bærum?

Svaret ser ut til å være absolutt ingenting.

Arbeiderpartiets politikk er en risiko for Drammen, og vil kunne komme til å sette kommunen vår helt på sidelinjen av beslutningsprosesser som er helt avgjørende for oss. Det er ikke bra nok for Drammen.

Drammen trenger et skifte.


LES DRAMMENS TIDENDES KOMMENTAR:

Les også

Nytter ikke å rope om hjelp når hjernen er alene

LES DRAMMENS TIDENDES LEDER:

Les også

Debatten om fylkeskommunens eksistens bør starte nå