DRAMMEN: «Alle» er på norgesferie, men storbyen Drammen tar imot færre turister.

Det viser statistikk omtalt i en artikkel i Dagens Næringsliv.

Stort fall

DNB har på vegne av avisen Dagens Næringsliv kartlagt kredittkortbruken for tilreisende til et annet fylke. For Drammens del gjelder det personer fra andre fylker enn Viken som bruker sitt kredittkort i Drammen kommune.

Den viste for perioden 1. til 16. juli en nedgang på hele 29 prosent sammenlignet med fjoråret. Det indikerer at Drammen har hatt én tredjedel færre turister i 2020 enn i 2019. Tom Søgård tror flere ting spiller inn.

– Det ser ut til at mange av dem som drar på norgesferie i år, vil reise til de gjeveste turistattraksjonene. Drammen har en flott natur, men vi har ikke Geirangerfjorden, vi har ikke Prekestolen og dette er ikke Lofoten. Turistdestinasjonen Drammen er en sum av mange fine opplevelser, tror han.

I tillegg mener Søgård at koronasituasjonen gjør at flere av dem som normalt sett pendler til Drammen, for eksempel fra Oslo, nå har hjemmekontor. Også det spiller inn på statistikken, understreker han.

Kan buss for tog mellom Asker og Drammen ha noe å si?

Det har jeg ikke tenkt på, men jeg finner det sannsynlig at det påvirker trafikken hit, svarer Søgård.

58 prosent vekst i Bærum

Han legger ikke skjul på at han ble overrasket da han ble oppmerksom på fallet i turisme. Søgård har på eget initiativ sjekket hvordan fallet ser ut én uke senere, når DNBs tall også omfatter uke nummer to i fellesferien.

– Hvis man ser på perioden 1. til 22. juli fremfor fram til 16. juli, ser vi at fallet er nede på cirka tjue prosent, altså ti prosent lavere.

Likevel, Drammen taper mens blant annet Stavanger, Bergen, Trondheim og Bærum fosser fram. Tom Søgård tror han vet hva som skal til for å skape en positiv vekst.

– Vi har jobbet i over ti år med å bedre Drammens omdømme. Det handler først og fremst om kommunikasjon, det å vise fram det vi har for innbyggere og folk i andre byer. Det skal vi fortsette med i fremtiden også.


Satser mer enn før

Det innebærer fortsatt satsing på å vise fram byens kulturliv, attraksjoner og næringsliv. Søgård opplever at turismen i Drammen er økende, riktignok i et lengre perspektiv.

– Det er vanskelig med en nøyaktig måling av turismen, men vi ser at tilbudet og etterspørselen på hotellrom i Drammen øker stadig.

– Betyr det at Drammen satser på turisme?

– Vi gjorde det ikke før, men vi gjør det nå. De siste årene har vi sett en klar vekst i konferansemarkedet her, og bedriftene ønsker ofte å bruke noe tid på oppleve byen og attraksjonene her.

Søgård forklarer at det jobbes med å utvikle konsepter som kan lokke turister til Drammen, som eksempel trekker han fram byens mange egnede steder for klatring.

– Vi har både innendørs klatrehall og utendørs klatreparkog flere gode fjellvegger egnet for klatring. Dette er et marked vi vil fortsette å utvikle for å tiltrekke oss turister med interesse for dette, sier Søgård.

Prosjektet har fått tilnavnet «Boltre», og Søgård har tro på tanken om å utvikle klare pakker for hva en turist kan forvente seg ved å reise til Drammen. Det holder imidlertid ikke å kun satse på områdene nær sentrum når det gjelder turisme. Søgård forteller at Destinasjon Drammen jobber med et regionalt perspektiv når det gjelder markedsføring og utvikling av reiselivsprodukter.

– Turister bryr seg ikke om kommunegrenser, men om hvor attraktivt et helhetlig område er. Derfor må vi også tenke på hele drammensregionen, også nærliggende kommuner.

Ingen krise for næringslivet

Når det gjelder fallet i turismen velger Søgård å spare på bekymringene.

– Tjue prosent er et betydelig fall, men ingen krise for næringslivet i seg selv, fordi svært få virksomheter i Drammen baserer sin drift på tilreisende fra andre fylker.

Søgård tror imidlertid at fallet kommer til å jevne seg ut i løpet av sommeren. Det er verre for kommuner som er helt avhengig av turistnæringa, for eksempel Hemsedal.

I Drammen er næringslivet allerede sterkt og turistenes pengebruk er kun en andel av det lokale næringslivets inntekter, forklarer Søgård. Likevel er ønsket å styrke og satse på turistnæringa.

– Drammen er attraktivt, men vi kommer til å fortsette arbeidet med å gjøre det mer attraktivt.