Mange skylder på manglende boligbygging som grunnen til lav befolkningsvekst i Drammen. Det er en del av forklaringen, men trolig ikke den eneste.

Drammens befolkningsvekst de siste tiår skyldes i mindre grad fødselsoverskudd og innenlandsflytting. Vi har for eksempel i overraskende liten grad klart å lokke til oss barnefamilier i etableringsfasen som skal ut av oslogryta. Disse flytter til Bærum, Asker og kommuner i romerikeområdet. Det er heller ikke mangel på eneboliger som er forklaringen, da mange av de som flytter også etablerer seg i moderne leiligheter og urbane rekkehus i sentrale strøk.

Drammens befolkningsvekst de siste tiår har basert seg på innvandring fra utlandet. Asylsøkere og flyktninger, men i aller størst grad arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Les også

Min personlige teori er at etter hvert som arbeidsmarkedene i hjemlandene har bedret seg, adgangen til innleid arbeidskraft har blitt begrenset og den generelle innvandringen til Norge er redusert kraftig på grunn av regjeringens politikk, så betyr det at Drammen taper.

Ikke nødvendigvis utelukkende ved at færre kommer, men som en kombinasjon av at færre kommer og at eksisterende arbeidsinnvandrere flytter hjem til hjemlandet eller finner seg andre land å jobbe i.

Les også

Koronatiltakene har heller ikke bedret situasjonen. Hvor dårlig vi behandlet våre utenlandske venner gjennom tiltak har nok ikke gått ubemerket i enkelte miljøer. Mange baltiske og polske arbeidsinnvandrere flyttet da hjem for godt. De kommer neppe tilbake til Drammen.

Min teori, som jeg delvis kan belegge med tallmateriale, delvis med en «magefølelse», er dermed at Drammen ikke har klart å gjøre noe med det strukturelle.

  • Vi er fortsatt ikke attraktive nok for barnefamiliene som skal ut av oslogryta.
  • Vi mister mange innbyggere, stort sett arbeidsinnvandrere.
  • Innvandringen inn til Drammen har stoppet opp.

I fjor økte innbyggertallet litt i Drammen. Grunnen var ukrainske innvandrere. Mitt råd til Drammen er å ta vare på disse. Noen skal tilbake til hjemlandet, men er vi heldige vil noen av disse bli her, stifte familie og bli gode ukrainsk-norske innbyggere i Drammen. Slik våre tyrkiske, pakistanske, polske og baltiske drammensere tidligere har beriket byen vår.

Flere debattinnlegg og kronikker

Drammen må også bli en mer attraktiv by for unge etablerere som skal ut av oslogryta. Det gjør vi etter mitt syn ved å kombinere de urbane og grønne kvalitetene som er unike for Drammen.

Vi kan være en by man kan ha barn i, en by med et aktivt kulturliv, urbane kvaliteter og marka rett utenfor. Det kan verken Asker, Bærum eller Lillestrøm konkurrere med.

Men – vi er ikke gode nok. Verken på å utvikle dette eller å selge dette inn. Vi klarer ikke å gjøre noe grunnleggende med biltrafikken. Sentrum av Drammen er fortsatt en transportetappe med bil for folk ute i kommunedelene, på vei til kjøpesenter, jobb eller andre aktiviteter, og sentrale Drammen er ikke et attraktivt nok sted å bo.

Samtidig som vi jobber med dette må vi være glade for de innvandrerne og arbeidsinnvandrerne som bosetter seg i Drammen. Ta de imot med åpne armer. Det er faktisk de som sørger for at vi vokser som kommune og by.

Nyheter fra Drammens Tidende