Nybygg måtte repareres for 19 millioner

Gulvet i det nybygde bofellesskapet i Schwartz gate sank på grunn av en prosjekteringsfeil. Utbedring av skadene kostet 19 millioner.