Gir 800.000 til undervisningsopplegg om vold og overgrep mot barn

MÅ SAMARBEIDE: De ulike hjelpeappratene må i enda større grad jobbe sammen, sier Iselin Nybø.

MÅ SAMARBEIDE: De ulike hjelpeappratene må i enda større grad jobbe sammen, sier Iselin Nybø. Foto:

– For å hjelpe barn som er utsatt for vold og overgrep må de ulike hjelpeapparatene i enda større grad jobbe sammen, dette samarbeidet må starte allerede underveis i studiene, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

DEL

DRAMMEN: Universitetet i Sørøst-Norge har tatt et nasjonalt ansvar for å lage et undervisningsopplegg som skal deles og brukes på andre utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapsdepartementet bidrar med hele 800.000 kr til prosjektet.

– Tanken er at samarbeidet mellom ulike utdanningsgrupper underveis i studiene vil gi en effekt og kunnskap når de kommer ut i arbeidslivet, forteller Nybø.

– Det er viktig at nyutdannende er bevisste på å se etter tegn på vold og overgrep, hva de skal gjøre i slike situasjoner og hvem de skal samarbeide med, sier Nybø.

– USN har allerede tatt et ansvar for å lage et undervisningsopplegg om vold og overgrep mot barn som er tatt i bruk i lærerutdanningen. Det vi gjør med pengene er å støtte opp under opplegget de allerede har startet, fortsetter hun.

Glad for økonomisk støtte

Kristin Barstad, prosjektleder for USN-profesjon, forteller at hun er veldig glad for å få økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Det prosjektet vi har startet gjelder samarbeid mellom våre ulike helse-sosial fagutdanninger og lærerutdanningene i samarbeid med Politihøgskolens fagmiljø i Stavern, forteller Barstad.

Det er et treårig utviklingsprosjekt der vi også samarbeider med nasjonale ressurssenter som NKVTS, Redd Barna og Forandringsfabrikken.

Viktig med kunnskap

Nybø mener det viktig at alle yrkesgrupper som jobber med barn som har blitt utsatt for overgrep snakker sammen for å gi et så godt tilbud som mulig. Det er ikke nok at hver yrkesgruppe vet hva de skal gjøre.

– De problemstillingene som måtte oppstå er kjempeviktig å jobbe sammen om. Det er helt nødvendig at skole, barnehager, barnevern, politi og helsevesen jobber godt sammen, slik at utsatte barn får den hjelpen de trenger. Derfor skal lærerstudenter, politistudenter og framtidige barnevern- og helsearbeidere lære å samarbeide allerede mens de er under utdanning. Da blir terskelen lavere for å samarbeide når de kommer ut i yrket, sier Nybø.

– Det er et viktig arbeid som vi er med på å støtte med disse pengene. Jeg er helt sikker på at de blir brukt på en god måte. Samarbeidet mellom yrkesgruppene kan virkelig hjelpe det barnet det handler om, sier Nybø.

Utfordrende logistikk

Nå jobber USN med hvordan dette skal foregå i praksis, ifølge Barstad.

– Vi må se på hvordan vi skal legge til rette og arbeide konkret med undervisningsopplegget. Det å samle alle de aktuelle studentene på ett sted til samme tid lar seg ikke gjøre. Vi kommer til å utvikle og bruke mer nettbaserte ressurser for å få det til. Vi håper å få mye på plass til våren, men dette skal rulles ut gradvis i løpet av prosjektperioden.

Artikkeltags