Færre bruker bysyklene

Stadig færre bruker bysyklene. El-sparkesykler og elektrisk drevne sykler har overtatt. Kommunen vil i fremtiden se på hvordan bysykkelordningen skal videreføres.