Stiller opp for ungdommen

(F.v.) Imam Ahmad Noor (Minhaj-ul-Qurah International) og prest Ivar Flaten (Fjell kirke) snakker mye sammen om hvordan de kan bidra til et godt og positivt nærmiljø på Fjell. En målsetting er å få undommen på Fjell i dialog - med hverandre og troslederne. Foto: Carina Alice Bredesen

(F.v.) Imam Ahmad Noor (Minhaj-ul-Qurah International) og prest Ivar Flaten (Fjell kirke) snakker mye sammen om hvordan de kan bidra til et godt og positivt nærmiljø på Fjell. En målsetting er å få undommen på Fjell i dialog - med hverandre og troslederne. Foto: Carina Alice Bredesen Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

En prest og en imam på Fjell bistår hverandre i ungdomsarbeid.

DEL

Fjell: Det er allerede åpne dører til presten i Fjell kirke, Ivar Flaten og imamen for Minhaj-ul-Qurah International, Ahmad Noor, for ungdommen på Fjell.

Nå ønsker troslederne også å bistå i ungdomskonflikter, ved behov.

- Tanken er at vi kan stille oss til disposisjon dersom det er konflikter som oppstår med bakgrunn i religion. Ikke at det er et stort problem, men det er greit å vise at vi bryr oss, også før det oppstår spesielle situasjoner, sier Flaten.

Religion kan brukes som føde for konflikt, men da gjerne relativt usant.

- En elev kan kanskje hevde at den og den guden mener sånn, og dermed rettferdiggjøre en holdning som ikke er god. Da kan Noor og jeg bistå ved å samtale med ungdommen, enten sammen eller hver for oss, slik at misforståelser blir oppklart.

- Vi samarbeider om våre felles verdier, kjærlighet, fred og kunnskap. Det er det islam står for, ikke terror og utestengelse, sier Ahmad Noor.

Oppsiktsvekkende

Samarbeidet mellom presten og imamen startet etter den første karikaturstriden i 2006.
Nå er samarbeidet mellom de to troslederne en naturlig del av hverdagen.

- Vi har fått en fin struktur, vi møtes regelmessig, ikke bare når det er kriser, forteller Flaten.

Blant annet er begge medlemmer av Drammen og omegn Tros- og livssynforum, som har fungert i litt over ett år med 21 medlemmer.

- Det er viktig å støtte hverandre, og bidra til fellesskapet og nærmiljøet på Fjell og Drammen, sier Noor.

Det er et ganske oppsiktsvekkende samarbeid, der imam Noor og prest Flaten blant annet holdt felles juleavslutning for elevene på Galterud skole.

- Skolen har tradisjon for å bruke kirkens lokaler, uten at det er noen gudstjeneste, men mer et kulturelt arrangement. Da var det naturlig at også Noor deltok, sier Flaten.

- Ja, vi ønsker ha en åpen, liberal og fredelig moské og miljø, sier Noor.

Skaper møteplasser

Flaten og Noor har et sterkt ønske om å nå ut til ungdommene på Fjell.

I to år har de holdt åpent hus i kirka, og servert vafler og gode samtaler til elevene på Galterud.

- Det handler om å skape møteplasser, og om å gjøre kirka tilgjengelig for ungdommen. At det ikke skal bli sett på som sært å ta en tur hit. Det er mer som skjer i Fjell kirke enn gudstjenester, dåp og konfirmasjon, sier Flaten.

De to kan fortelle om fulle hus, og vaffelsteking på høygir.

- Det kommer stadig flere, og vi har ikke fått annen tilbakemelding enn at dette er et kjærkommet tilbud for ungdommen, sier Flaten.

Og etter hvert vil også Noor ha et fint samlingssted for befolkningen på Fjell, når moskéen står ferdig.

Fredag ble første spadetak for den nye moskéen tatt, og en av de første til å gratulere var prest i Fjell kirke, Ivar Flaten.

Artikkeltags