Her skaper veiarbeid bilproblemer - snart skal veien graves opp igjen

Veiarbeidet i den ene innkjørselen til Kiwi Fjell har ført til at flere biler har dunket nedi kumlokket. Nå er en midlertidig løsning på plass før veien graves opp igjen.