– Lekeplassen har blitt oppsamlingsplass for forurenset snø. Nå er det verre her enn på fem år

Frank Fjelldalen og familien har bodd i nabolaget i flere år, men aldri opplevd at forholdene på lekeplassen har vært så dårlig som nå.