Nå er det båndtvang i hele landet

BÅNDTVANG: Drammen politistasjon får stadig inn anmeldelser på folk som ikke har kontroll på hundene sine, og som ikke overholder båndtvanget. (Arkivfoto: Stine L. Knudsen)

BÅNDTVANG: Drammen politistasjon får stadig inn anmeldelser på folk som ikke har kontroll på hundene sine, og som ikke overholder båndtvanget. (Arkivfoto: Stine L. Knudsen)

Artikkelen er over 3 år gammel

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.

DEL

DRAMMEN: Det er populært å ha hund, men det stilles visse krav til eieren.

Fra 1. april til 20. august er det ordinær båndtvang for hunder i Norge. Primært er det av hensyn til vilt, men også beitedyr trenger beskyttelse mot hunders jaktinstinkt.

– Vi får stadig inn anmeldelser på folk som ikke har kontroll på hundene sine, og som ikke overholder båndtvang sier Tina Berg, leder for krimvakta ved Drammen politistasjon.

Politiet i Drammen mottar årlig mange meldinger om løse hunder i byen. Sau med lam slippes ut på beite i marka, det samme gjelder storfe med kalv. I byen hender det at hunder havner i basketak. Derfor minner politiet om at det er båndtvang gjelder fra 1. april til 20. august.

Også utenom denne tida skal hundeeier utvise aktsomhet og ha kontroll over hundene sine.

Folk skal ha kontroll på hunden gjennom hele året, men det er spesielt viktig i perioden med båndtvang, sier Berg.

Hun oppfordrer alle hundeeiere å være ekstra varsomme og ha kontroll på hunden sin nå, da det på denne tiden av året blant annet settes dyr ut til beite.

For det er ikke bare trær og blomster som våkner til livs på denne tiden av året. Også en ny generasjon av fugler og dyr ser dagens lys.

Berg forteller at konsekvensene for brudd på båndtvang stort sett fører til bøteleggelser. I mer alvorlige tilfeller, hvor det er skade på dyr eller mennesker, kan hunden i verste fall begjæres avlivet, men dette vurderes fra sak til sak.

Mens politiets vedtekter i første rekke gjelder i tettbygde strøk, gjelder hundeloven over alt, men den enkelte kommune kan i tillegg gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser.

For Drammens del skjer det stort sett når det er mye snø, og det oppstår ekstra behov for å beskytte småvilt.

LES OGSÅ:

Dette sier loven om hunder:

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

Kapittel 2. Sikring av hunder 

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. 
Vilkår for å la hund være løs:

Hunder kan være løse bare når de
a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. 
Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll. 

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel. 

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen. 

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

Artikkeltags