Nina skulle egentlig bare jobbe på Ligostua i én måned. 23 år senere er hun her fortsatt, og nylig tok hun over sjefsstolen

– Vi kan ikke endre for mye på maten på Ligostua. Folk vil ha vanlig norsk, husmannskost.