DRAMMEN: Nylig delte ExtraStiftelsen ut 60 millioner kroner til helseprosjekter over hele landet.

Av de 131 prosjektene som søkte støtte, ble én av mottakerne Pedalen som er Kirkens Bymisjons sykkelverksted i Drammen. Et tilskudd som gjør at verkstedet kan utvide sitt arbeidstreningstilbud med ti nye personer.

En god uke

Det var Jan Egil Hovland, stedfortredende daglig leder for Kirkens Bymisjon i Drammen, som mottok sjekken fra EkstraStiftelsen.

– Dette betyr masse for oss, og vi er veldig glad for å bli sett av EkstraStiftelsen for arbeidet vi gjør, sier han.

– I tillegg til støtten til Pedalen, mottok vi også 800.000 kroner til Aktivitetskafeen vår på Kongsberg, og det ble også offentliggjort at Kirkens Bymisjon får TV-aksjonen i 2018. En svært god uke for oss, legger han til.

Tilskuddet til Pedalen er på 1,4 millioner kroner fordelt over to år.

- Dette er et viktig prosjekt, som gjør god nytte for både deltakere og syklister i Drammen, sier Hege Bjørnsdatter Braaten, kommunikasjonssjef i EkstraStiftelsen.

LES OGSÅ: Her kan det bli overnatting for 30 tiggere

Styrker tilbudet

Pedalen er allerede godt etablert i Drammen, og for tiden er det tre personer som jobber der.

I tillegg til å være et sykkelverksted og en butikk, skal mennesker med rusbakgrunn, soningserfaring eller unge som aldri har kommet seg inn på arbeidsmarkedet, få opplæring og arbeidstrening på Pedalen.

Hovland forteller at det stadig stilles høyere krav til service og kunnskap da folk ofte kjøper dyrere sykler. For å holde følge med utviklingen vil bidraget fra EkstraStiftelsen hjelpe til med å profesjonalisere verkstedet.

– Vi har omtrent 250 aktivitetstilbud i området, og sykler er en stor del av disse. Dette bidraget gjør at vi kan styrke tilbudet vårt ved, i første omgang, å ansette en på fulltid i Pedalen, sier Hovland.

LES OGSÅ: Fengslende fritime

En vei tilbake

Gjennom reparasjon av sykler og butikkdrift skal menneskene på Pedalen eksponeres for mye av det som kreves for å klare seg i arbeidslivet. Med god oppfølging og støtte skal den enkelte både bli rustet og motivert til å komme i ordinært arbeid.

– For at tilbudet skal være godt, må de som kommer til oss være her en stund, men det er det første steget. Forhåpentligvis får de et eierforhold til Pedalen, som kan være starten på et større engasjement, sier Hovland.

Pedalen sykkelverksted var tidligere lokalisert i Konnerudgata, Kirkens Bymisjons tidligere lokaler i Drammen. Både av økonomiske årsaker og manglende lokaliteter, måtte Pedalen stenge dørene i 2014. Etter flere måneder med oppussing kunne de tidligere i år gjenåpne verkstedet.

– Vi må se an veksten og hvordan dette vil gå, men det overordnede målet med Pedalen er menneskene som jobber i butikken og på verkstedet. På sikt er det ønskelig å tjene penger på driften, sier Hovland.

EkstraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse.

Som en sentral aktør innen helse og frivillighet bidrar de til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Helse vår 2017

  • ExtraStiftelsen delte ut 60 millioner kroner til helseprosjekter 15. juni 2017.
  • Totalt fikk 131 prosjekter støtte.
  • Det er to søknadsrunder for Helse hvert år.
  • Neste søknadsfrist er 15. september, med tildeling 15. desember.