Gå til sidens hovedinnhold

Støtte til sykehus i Drammen

Artikkelen er over 10 år gammel

Seks av ti deltakere i DT-tinget mener det er best å utvide sykehuset i Drammen. Ove Bengt Berg er utålmodig etter å komme i gang.

DRAMMEN: – Spaden må i jorda i løpet av ett år. Minimum to store viktige bygg bør stå ferdige innen fem år, mener Ove Bengt Berg.

Lederen for aksjonen Bevar og forny sykehuset i Drammen er utålmodig. Han mener det er helt utrolig at regjeringen ennå ikke har gitt Helse Sør-Øst formell beskjed om ikke å kjøpe tomt til nytt sykehus på Gullaug.

– Det går fort å bygge hvis politikerne virkelig vil. Bare se på Operaen i Oslo! Nå får byråkratene svette litt for lønna si, krever Berg.

LES OGSÅ: Vil ha nytt sykehus i Drammen, raskt

En av fem støtter Gullaug

Han har hatt to fine måneder på tampen av 2010. Først kom rapporten om hvor dyrt og omfattende det ville bli å sikre sykehustomta på Gullaug mot leirras.
Så kom beskjeden om at Buskerud Ap og regjeringen hadde skrinlagt Gullaug.

Regjeringens nåværende plan er å oppgradere og utvide det nåværende sykehuset i Drammen. Planen støttes av nesten 60 prosent av deltakerne i DT-tinget.
Den folkelige støtten overrasker ikke Ove Bengt Berg. Da er han mer himmelfallen over at 22 prosent fortsatt mener Gullaug er det beste alternativet.

 LES OGSÅ: 85 millioner til ingen ting

Ikke mer trafikk

– Jeg fatter ikke at noen fortsatt kan gå inn for Gullaug. Det har aldri vært noen faglige grunner til å bygge nytt sykehus der, sier Berg.

Hans drivkraft for å beholde sykehuset i Drammen er hensynet til miljøet. Nærhet til dem som skal bruke sykehuset er ifølge Berg det viktigste.

– Da vil det bli mindre behov for å reise. Vi vet at det er plass til å bygge i Drammen. Man kan fint sette opp bygninger med fem-seks etasjer selv om det er plass til alle de prosjekterte bygningene på Gullaug i tre etasjer, sier han.

Helårssyklisten tror ikke et nytt sykehus i Drammen sentrum vil generere noe særlig mer trafikk enn det som allerede er.

– Det vil ikke bli så mange flere pasienter, og alle vil ikke komme med privatbiler. Men det er klart det må legges bedre til rette for kollektivtransport, sier Berg.

Psykiatri og somatikk

LES OGSÅ: Gravlegger sykehus på Gullaug

Samlokalisering av somatikk og psykiatri har vært et viktig poeng for Buskerud Ap. Berg har ingen formening om det så lenge somatikken blir værende i Drammen.

– Jeg konstaterer at samlokalisering er mulig i Drammen. Men jeg er også åpen for at psykiatrien fortsatt kan ligge i Lier, men med nye bygg, sier han.
Ingen vet foreløpig hva det vil koste å oppgradere og bygge ut Drammen sykehus. Nye Østfold sykehus er anslått å koste i overkant av fem milliarder kroner.

Økonomien i Vestre Viken, som er helseforetaket Drammen sykehus tilhører, er elendig. Mange frykter derfor at bygging av nytt sykehus i Drammen vil gå på bekostning av de andre tre sykehusene i Vestre Viken.

LES OGSÅ: Driver ikke forsvarlig

Behov for lokalsykehus

Ove Bengt Berg mener det er rom for gode sykehus de andre stedene i Vestre Viken selv om det skal brukes mye penger i Drammen.

– Skal vi ha offentlige sykehus, koster det nødvendigvis penger. Det er befolkningens behov som skal dekkes, ikke Vestre Vikens budsjetter, sier han.

Fram mot 2012 skal helseforetaket legge en overordnet plan for sykehustjenestene. Det innebærer at noen sykehus vil miste oppgaver til fordel for andre.

– Jeg er tilhenger av funksjonsfordeling, men det er behov for og nødvendig med gode lokalsykehus selv om Drammen får nytt sykehus, sier Berg.

LES OGSÅ: Trange og dårlig egnede lokaler

Noen tror på ytterkollen

16 prosent av deltakerne i DT-tinget mener Ytterkollen i Nedre Eiker er det beste stedet for nytt sykehus.

Ytterkollen var ett av tomtealternativene som ble utredet i 2006. Tomten ble sammen med Åserud og Langebru ansett som en favoritt.
Men da daværende Helse Sør skulle bestemme seg, ble Ytterkollen forkastet til fordel for Gullaug.

-Lokalitet ikke viktigst

(artikkelen fortsetter under bildet)


Ordfører Elly Thoresen (bildet) (H) er mer opptatt av å få et nytt sykehus fort enn hvor det skal ligge.

– Det viktigste er å raskt få på plass et sykehus som kan yte gode tjenester til innbyggerne i regionen nå og mange år fram i tid, sier hun.

Da Gullaug ble skrinlagt som sykehustomt, sendte Rådet for drammensregionen ut en pressemelding. Der ga alle ordførerne, med unntak av Thoresen, sin støtte til nytt sykehus i Drammen.

«Nedre Eiker har reservert seg fra uttalelsen da de ikke vil legge føringer for lokalitet» sto det i pressemeldingen.

Utviklingsmuligheter

– Jeg stiller spørsmål ved utviklingsmulighetene på sykehustomta i Drammen. Det var i sin tid en grunn til at man ikke valgte det alternativet, sier Thoresen.

– Et sykehus må ha mulighet til å vokse inn i framtiden. Det er viktig å få finne et område i vår region som har nødvendige utvidelsesmuligheter og som tilfredsstiller de krav som ellers stilles til et fremtidsrettet sykehus.

Buskerud Ap har vært opptatt av å unngå nye lange runder med utredninger av forskjellige tomtealternativer. Fylkespartiet har derfor bedt regjeringen om først å se på mulighetene i Drammen.

LES OGSÅ: Sykehusbehandling i ekspressfart

Tiden vil vise

Det er Helse Sør-Øst som har hatt i oppdrag å forhandle fram en kjøpsavtale om tomt på Gullaug. Nå tyder alt på at Vestre Viken overtar ansvaret. Det er ventet at det formelt vil skje like over nyttår.

Først da kan arbeidet med nytt sykehus i Drammen komme i gang for alvor. Skulle det vise seg at det ikke er mulig eller ønskelig å bygge i Drammen likevel, vil ikke Elly Thoresen være vanskelig å be.

– Om det blir nytt sykehus på nåværende tomt i Drammen eller et annet sted, får tiden vise. Skulle dette vise seg at den beste tomten ligger i Nedre Eiker, vil det være positivt for kommunen, sier hun.

Kommentarer til denne saken