Vi leser med undring at rådmannen i Drammen, Osmund Kaldheim, er innstilt på at Gulskogen Senter kan kjøpe seg fri fra vedtatt reguleringsplan med et tilskudd på anslagsvis 15 millioner til trafikkutbedringstiltak.

Han hevder at senterets brudd på reguleringsplanen «antas ikke å ha hatt store konsekvenser for sentrumshandelen som sådan». Anser han da at det er legitimt for Gulskogen Senter å se bort fra den vedtatte planen? Det er grunn til å spørre seg om det er Drammen han beskriver.

Den nevnte reguleringsplanen omfattet også Drammen sentrum og skulle bidra til å styrke sentrum. Her skulle detaljhandelen i stor grad foregå, mens Gulskogen Senter skulle tilby arealkrevende varer i tillegg til eksisterende detaljhandel.

Det er grunn til å minne om at Gulskogen Senter har tapt i alle instanser der brudd på reguleringsplanen har vært behandlet.

Nå er det klart uttrykt at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Bylisten vil gå mot rådmannens forslag, men hva med Høyre, Frp, Venstre og KrF? Det bør vel også ligge i genene til disse partiene at ikke pengene skal råde i en situasjon som denne, og at lovlig fattede vedtak skal følges? Vi må vel kunne forvente at de folkevalgte kjenner og forholder seg til sitt eget regelverk?

Byen vår Drammen stiller, i likhet med Et levende Drammen sentrum, spørsmål om det virkelig er mulighet for å kjøpe seg rettigheter. I så fall burde kanskje de næringsdrivende i sentrum bidra med det nødvendige antallet millioner og få gjenåpnet sentrum, infrastrukturen ligger jo allerede der. Og det vil kanskje komme godt under de nevnte 15 millionene. Det stinker av denne saken, og det lukter alt annet enn hederlig politikerarbeid.