I de siste dager har vi kunnet notere enkelte leserinnlegg om manglende gangbelysning over Bragernes kirkegård.

Intet svar er notert fra kirkeverge Ivar Nygård.

Jeg kan derimot berette at jeg 3. februar i år skrev til kirkevergen og ba om at belysningen måtte bli satt i stand omgående.

Den forutgående høst og vinter (2014/15) med nattemørke og ishålke hadde allerede gjort passeringen, som fotgjenger over kirkegården, til et hasardiøst og livsfarlig foretagende.

Det bekymret ikke kirkevergen, selv om jeg ba om at noe ville skje uten innblanding av politikere eller media. Han ville begynne å undersøke.

Nå ER media innblandet, og jeg vil forlange at belysningen blir montert omgående før ulykker skjer. Kirkevergen unnskyldte seg med at lysarmaturene i sin tid ble ”provisorisk” satt opp. Det er riktig  -  for ca 40 år siden! Etter sterkt påtrykk fra det daværende bydelsutvalg.

Har kirkevergen noen gang vurdert å gjøre denne belysningen permanent? Har han lagt to pinner i kors for skaffe finansiering til dette prosjektet?

Går det an å få satt opp noe ”provisorisk” før vinteren?