Bør vi velge en mer offensiv og optimistisk tilnærming til bomdebatten?

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyre i Drammen kan ha skapt et vendepunkt for norsk veifinansieringspolitikk da ordførerkandidat Fredrik A. Haaning meldte at han og hans lokale listekandidater setter foten ned for den massive bompengeringen rundt byen som har vært planlagt i Buskerudbypakke 2.

Det fortjener honnør når politikere tar befolkningens sterke signaler på alvor, og har mot til å endre kurs. Oppvåkningen ser ut til å ha påvirket større deler av det politiske miljøet, og bompengetvilen sprer seg til andre byer som står overfor tilsvarende bompengetrusler.

Det er skuffende å registrere at NHO velger å møte den politiske reaksjonen med negativitet og pessimisme, og at NHO Viken Oslo sin regiondirektør går ut med at hun ikke har noe tro på at staten vil bidra med mer penger for å løse vei- og samferdselsutfordringene.

LES OGSÅ:

Mer offensiv og optimistisk tilnærming

Som kollega i veitransportselskapenes egen nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, Norges Lastebileier Forbund, velger jeg en helt annen og mer offensiv og optimistisk tilnærming. Bompengeopprøret, hjulpet av Haaning og andre politikeres oppvåkning, kan gi oss en historisk mulighet til å få en bedre veifinansieringspolitikk her i landet.

Norge har råd til dette, og det er samfunnsmessig fornuftig å investere mer i veier. Lavere transportkostnader gjennom gode rammevilkår for transportnæringen vil komme både næringslivet og forbrukerne til gode.

Fra næringslivets side bør vi være fornøyd med at det er i ferd med å utvikle seg et politisk gehør for en annen tenkning rundt veifinansiering. Dette endrer ikke på vårt felles ønske om bedre veier for å bedre fremkommeligheten og styrke næringslivet. Det er ikke tvil om at særlig fylkesveiene nå trenger et betydelig løft og at flere av landets byer har stort behov for bedre trafikkløsninger. Økt bompengebelastning er imidlertid en dårlig løsning i et land som i utgangspunktet har et høyt skatte- og avgiftsnivå, høyt generelt kostnadsnivå og en vanskelig konkurransesituasjon for mange i næringslivet.

LES OGSÅ:

Bomavgifter er også en form for dobbeltbeskatning som rammer den jevne nordmann uforholdsmessig hardt. Det er ikke bare det hver enkelt må betale for sine egne passeringer, for når kostnadene for varetransport øker så vil detaljhandel og andre deler av næringslivet få dette på sine regninger. Derfra vil det medføre høyere pris ut til kunden. Høyere kostnader og høyere pris = svekket konkurranseevne. Det vil være i alles interesse å få transportkostnadene ned.

Derfor er det viktig at transportnæringen kan operere innenfor best mulig rammebetingelser. Lavere kostnader er helt avgjørende, og det er generelt viktig med forutsigbarhet og rettferdige konkurranseforhold. Blant annet kan bedre innkrevingssystemer for varetransporten der hvor bomavgifter eventuelt opprettholdes, bidra til dette.

LES OGSÅ:

Samfunnsøkonomisk fornuftig

Det er positivt hvis folkeopprør og bompengelister får politikerne til å tenke seg om, og til revurdere veifinansieringspolitikken her i landet. Det virker nå som om sentrale politikere fra de største politiske partiene er på glid, og selv statsministeren antyder at bompengestrikken er blitt stukket for langt.

Det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig med betydelig større statlig investering i oppgradering av veinettet og bedre trafikkløsninger i mange av landets byer. Særlig er det nå stort behov for å gjøre noe med etterslepet på fylkesveiene. Norge har plassert enorme summer i et usikkert internasjonalt finans- og eiendomsmarked. Det vil være tryggere for oss å investere en større andel av spekulasjonskapitalen i utvikling av egen infrastruktur. Dette vil ha utelukkende positive samfunnsmessige konsekvenser, og det vil være en offentlig pengebruk som ikke er inflasjonsdrivende. Næringslivet vil gjennom denne type investering få styrket konkurranseevne og grunnlag for mer effektiv drift.

Det er uten tvil stort behov for å videreføre satsingen på å oppgradere landets veinett, spesielt fylkesveiene, og få bedre trafikkløsninger i mange av landets byer. Det kan Norge få til uten eksplosjon i passeringsavgifter og antall bomstasjoner. Derfor oppfordres NHO og andre deler av næringslivet til å innta en offensiv holdning til problemstillingen.

LES OGSÅ:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken