NEDRE EIKER: Ordføreren i Nedre Eiker er forbannet over den nye rapporten fra Multiconsult, hvor både Statens veivesen og Jernbaneverket torpederer sykehus på Ytterkollen. "Alt" er vanskelig der, mens det for Brakerøya-tomta ikke er noen transportproblemer.

- Dette virker som en sammensvergelse mot oss, sier Bent Inge Bye, og legger ikke skjul på at han er forbannet.

- Her mobiliseres alt som kan sverte Ytterkollen, mens alt er bare halleluja når det gjelder Brakerøya. Dette er et bestillingsverk, mener han.

- Hvem har bestilt det?

- Drammen vil ha sykehus på Brakerøya er en del av byutviklingen.

Reagerer på argumenter

Nedre Eiker-ordføreren begriper ikke et dugg av noen av argumentene som brukes i rapporten. At Jernbaneverket vil ha godsterminal på Ryggkollen-Ytterkollen, for eksempel. For senest mandag fortalte Jernbaneverket ham at godsterminal vil de ha på Holmen i Drammen.

- Og avkjøring fra E 134 er jo tegnet inn, påpeker han om veivesenets lunkne holdning til det.

Bye viser til at Brakerøya-alternativet, som ble klart vraket i forrige runda av daværende Helse Sør, nå er blitt så bra på alle vis.

- Helt ubegripelig at man kan vrake den tidligere utredningen; det hører ingen steder hjemme. Men det er jo veldig avslørende, mener han.

- I ferd med å bli en farse

Bent Inge Bye tror ikke noe på at det blir bygget sykehus på Brakerøya, blant annet på grunn av flomfaren og de vanskelige grunnforholdene.

- Vi kommer til å ende opp med tre sykehus; ett i Drammen på den nåværende tomta, ett i Bærum og ett på Kongsberg. Dette er i ferd med å bli en farse!