Frp foreslo å ta Pavarotti-regningen. Ble nedstemt

Da Ulf Erik Knudsen og Frp ville at kommunen skulle betale Pavarotti-regningen, stemte flertallet i komiteen for kultur, idrett og byliv forslaget ned.