DRAMMEN: Det forteller ordfører Tore Opdal Hansen til Drammens Tidende.

Opdal Hansen har i mange år vært særlig opptatt av å bygge et internasjonalt og trygt Drammen.

I dette arbeidet blir han holdt løpende orientert av politiet og ulike miljøer i Drammen med kunnskap om hva som rører seg blant destruktive krefter.

Opdal Hansen kan bekrefte at det har vært sendt radikale muslimer til Drammen med oppdrag å verve unge muslimer til et destruktivt og voldelig miljø. Hadde de latt seg verve, kunne de endt opp som terrorister.

I stedet ble de sendt til Oslo, dit de kom fra, med uforrettet sak.

– Jeg ser dette som et kvalitetsstempel ved Drammen. Vi lever i en trygg by, og slik skal det fortsatt være. Det fins noen få som utgjør en sikkerhetsrisiko, men disse er under oppsikt. Gjennom et målrettet arbeid skal Drammen være en trygg by også i fortsettelsen, sier han.

LES OGSÅ:  – Seminaret vil gå som planlagt

Solberg og PST kommer på møte i Drammen

I den sammenhengen er den kommende handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme et viktig verktøy.

Denne lokale planen kom etter initiativ fra Regjeringen Solberg, og onsdag 25. februar kommer statsminister Erna Solberg til Drammen for å delta på et kontaktmøte på Union Scene.

Dette møtet er ett av flere som arrangeres i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen.

Til dette møtet kommer foreldretillitsvalgte i skolen, rektorer, representanter fra byens forenings- og organisasjonsliv, representanter fra ulike livssyn, akademikere, politi, politikere og andre inviterte.

I tillegg til statsministeren skal også politiet og PST orientere om ekstremisme internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Også spesialrådgiver Yngve Carlsson fra KS kommer. Han er bosatt i Drammen og er en anerkjent ekspert på radikalisme blant unge.

Ordfører Tore Opdal Hansen tror Drammen er blant de beste byene i Norden når det gjelder integrasjon. I alle fall har ikke reiser til andre nordiske byer lært ham så mye når det gjelder integrasjon.

LES OGSÅ: PST vurderer karikaturutstilling

Eneste ordfører som markerer Id

Men Drammen kan bli bedre. En studietur til den britiske byen Leicester med en innvandrerbefolkning på over 50 prosent, ga ny inspirasjon og kunnskap.

Fra før hadde Opdal Hansen tenkt ut en inkluderingsstige med fire trinn: Integrasjon, inkludering. Toleranse og respekt. Stigen starter med et ønske om et fellesskap, via en erkjennelse av ulikhet, før vi ser på hverandre med likeverd.

I Leicester fant han ut at det fins et femte trinn, nemlig at en er stor nok til å feire hverandres merkedager.

Det førte til at Opdal Hansen i dag er den eneste ordføreren i landet som har en offentlig markering av Id, muslimenes største høytid.

Etter møtet med statsministeren til uka, skal et ungdomsmøte 12. mars planlegges.

– Det bor mennesker fra 140 nasjoner i Drammen. Målet vårt er at alle disse menneskene fra alle disse nasjonene gjør som Jonas Fjeld sist jeg så ham på TV. Han hadde T-skjorte med påskriften «I love Drammen». Ekte drammensere, helt uavhengig av bakgrunn, er glad i byen sin.

LES OGSÅ: Væpnet politi på utstilling