DRAMMEN: De siste dagers avsløringer om svikt i barnevernet har ført til at utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal tar grep.

Han vil ha full gjennomgang av barnevernet, og setter inn ekstern kompetanse for å identifisere forbedringsområder.

– Vi gjennomlyser organisasjonen, sier Jøsendal.

Inntil en halv million kroner er han villig til å bruke på å få barnevernet på skinner igjen.

– Det er en god investering på sikt. Vi må få orden i eget hus. Avisoppslagene viser at vi har en vei å gå, sier utdanningsdirektøren.

I januar lyses oppdraget ut på såkalt begrenset anbud til tre bedrifter med spisskompetanse på organisasjoner i offentlig sektor, og aller helst barnevern.

LES OGSÅ: Barnevernsdokumenter på ville veier

Må kraftigere lut til

Fra før er det klart at Fylkesmannen skal ha tilsyn med barnevernet i Drammen på senvåren.

Neste år kommer også en såkalt forvaltningsrevisjon av barnevernet, som kommunens kontrollutvalg har bestilt.

I tillegg vurderer Fylkesmannen enkeltsaker, i form av klager.

– Men dette er ikke nok. Vi trenger ekstern bistand for å komme styrket ut, sier Jøsendal.

Han mener det vil gi mer læring for ansatte og ledere med en slik gjennomgang, enn av tilsyn og forvaltningsrevisjon, som har fokus på lovverket.

– I denne gjennomgangen vil vi se på barnevernets organisasjonsdyktighet. Vi må motvirke omdømmemessige og organisatoriske utfordringer, sier Jøsendal og legger til:

– Vi må få grunnmuren på plass. Alle våre systemer må fungere tilfredsstillende, så det blir fokus på barna og den jobben vi skal gjøre til barnas beste.

LES OGSÅ: - En veldig alvorlig og beklagelig sak

Krevende omstilling

Avsløringene kom på toppen av den omfattende omstillingen barnevernet er inne i, og som har skapt noe uro.

At både tidligere og nåværende tilsatte varslet Fylkesmannen om det de mener er kritikkverdige forhold, har også gjort sitt til det nå er forholdsvis turbulent.

Virksomhetsleder for Senter for oppvekst og barnevernledelsen er sykmeldt, og fungerende ledere satt inn.

Når eksterne krefter, med spisskompetanse på organisasjoner i offentlig sektor går inn i barnevernet på nyåret, blir også utfordringer knyttet til omstillingen belyst.

En felles praksis i hele organisasjonen, som alle skjønner konsekvensen av og etterlever, må ifølge Jøsendal til for å få barnevernet på skinner igjen. I dag er det én barnevernleder, underlagt virksomhetsleder for Senter for oppvekst.

Det er tidligere bestemt at det skal innføres ny ledermodell, med én administrativ og én faglig leder.

Men ingen ting er hellig nå. Også ledermodellen kan bli endret som følge av gjennomgangen, fastslår utdanningsdirektøren.

Alt skal under lupen.

Hovedverneombud i Drammen kommune, John Ole Olsen forutsetter at vernetjenesten blir godt medvirkende i prosessen med prekvalifisering av eksterne konsulenter, og i fremdriften videre.

LES OGSÅ: Et barnevern ute av kontroll