DRAMMEN: Drammen har knapt sett maken til sikkerhetsoppbud som vil omgi Drammens Teater fredag. PST har gjennomført en sikkerhetsvurdering av karikaturutstillingen som Universal Tolerance viser fram på teateret. Konklusjonen ble en høy beredskap.

Etter at mulla Krekar onsdag kveld gikk kraftig ut i et intervju med Dagsrevyen, og sa at alle nordmenn som tegner eller publiserer tegninger av profeten Muhammed fortjener å dø, vil PST i Søndre Buskerud vurdere beredskapen på ny.

Kilder i PSTs avdeling i Søndre Buskerud forteller til Drammens Tidende at de følger nøye med på trusselbildet.

Ifølge NRK blir ikke sikkerhetsopplegget endret i forkant av utstillingen, men PST bekrefter at de følger med og gjør fortløpende vurderinger omkring utstillingen - helt fram til åpningen fredag ettermiddag.

Utstillingen i Drammens teater vil ikke inneholde karikaturer av profeten Muhammed, men en av deltakerne på seminaret - Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk - har i mange år levd med trusler etter at han publiserte Muhammed-karikaturene.

– Den som støter vår religion, må vite at vi vil møte ham med våre bomber. Det må ikke være noen form for toleranse, forståelse eller forhandling om det. Vi lever ikke for vårt liv, vi lever ikke for våre mager. Vi lever kun for vår religion, sier Krekar i intervjuet med Dagsrevyen.

LES OGSÅ:

Ekstremister på vervingsturné i Drammen

Maksgrense

Som Drammens Tidende tidligere har omtalt, vil væpnet politi komme til å bli sterkt synlige i området rundt teateret og Gamle Kirkeplass.

– Vi kommer til å gjennomføre en adgangskontroll på dem som skal inn for å se på utstillingen, sier Glenn Rhoden, stabssjef ved Søndre Buskerud politidistrikt.

Selve utstillingen kommer til å henge i Glassfoajeen og trolig må hver og en av de besøkende igjennom en metalldetektor før man kommer inn på teateret.

– Vi har satt en maksimumsgrense på hvor mange som kan være inne av gangen, uten at jeg vil si hvor mange det er, sier Rhoden.

Etter det Drammens Tidende kjenner til vil politi med hunder søke igjennom teateret før utstillingen starter for å sikre seg at det ikke befinner seg farlige gjenstander eller sprengstoff inne i teateret.

Drammens Tidende vet også at politiet har valgt å stenge av store deler av hotellet Rica Park Drammen. Fløyen som er avstengt for publikum og gjester er den som vender mot Gamle Kirkeplass og teateret.

Allerede onsdag var det også kjørt ut en rekke sperregjerder på Gamle Kirkeplass.

– Vi kommer til å sperre av området foran teateret. Biltrafikken i Engene og Øvre Strandgate vil gå som normalt, men veiene på Gamle Kirkeplass og rundt teateret kommer til å bli stengt, sier Rhoden.

LES OGSÅ: Væpnet politi på møte om radikalisering i Drammen

Vil at PST skal dele informasjon 

Bistand fra Oslo

Det er også på det rene at Drammens-politiet har hentet inn både mannskaper og utstyr fra Oslo for å gjennomføre morgendagens sikkerhetsaksjon.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva det er snakk om. Oslopolitiet har erfaring med å avholde slike arrangementer, og det er til stor hjelp for oss, sier Rhoden videre.

– Hvor mye vil sikkerhetsoppbudet koste?

– Jeg kan ikke gå ut med noen eksakte tall her og nå. Men det er klart at det går med både ressurser og rene penger på et slikt arrangement, svarer stabssjefen.

- Hvem må betale?

– Dette må gå på Søndre Buskerud politidistrikts budsjett, og går fra vår vanlige drift. Men ikke slik at folk vil merke det direkte, avslutter Rhoden.

LES OGSÅ:

Hyllest til Charlie Hebdo