DRAMMEN: Det mener advokat Sigurd J. Klomsæt. Han er ny advokat for moren som kjemper for å beholde den lille datteren sin.
Fylkesnemnda sa i høst at det ikke var grunnlag for omsorgsovertakelse.

Det aksepterte ikke barnevernet i Drammen, som er representert med advokat Mette Yvonne Larsen i denne saken.

LES OGSÅ: Barnevernet får hard kritikk fra tidligere ansatte

Ny runde i tingretten

Advokat Larsen anket fylkestingsvedtaket til tingretten, og det er i et prosesskriv til tingretten advokat Klomsæt legger ned påstand om at Larsen fratrer. 

Han begrunner kravet med flere forhold, blant annet at hun  skal ha akseptert morens forespørsel om å representere henne, før hun senere inngikk avtale om å representere kommunen.

LES OGSÅ: Sjokkert over barnevernet

Imøteser klage

I forbindelse med at Drammens Tidende omtalte at moren ville klage henne inn til disiplinærnemnda for dette, avviste Larsen dobbeltrepresentasjon.

– Jeg imøteser en klage. Jeg har aldri sagt ja til å bistå henne og har heller aldri bistått henne, men fikk en kort e-post fra henne i sommer, sa Larsen.

Kronikk

I prosesskrivet viser Klomsæt også til en kronikk om saken som advokat Larsen skrev i Drammens Tidende før jul, og som han reagerer sterkt på.

– Jeg er kjent med påstanden, og denne er ikke tatt til følge av retten, så vidt jeg vet. Det er avtalt planmøte i saken i februar mellom prosessfullmektigene og retten, er advokat Mette Yvonne Larsens kommentar til Klomsæts krav om at hun fratrer.

LES OGSÅ: Bruker lite penger på barnevernet

Dette er saken

  • Barnevernet i Drammen vil overta omsorgen for en liten baby, selv om Fylkesnemnda har sagt at det ikke er grunnlag for det
  • På vegne av kommunen har advokat Mette Yvonne Larsen anket saken til tingretten
  • Drammens Tidende har i denne og andre saker avslørt kritikkverdige forhold i barnevernet
  • Utdanningsdirektøren har bestemt full ekstern gjennomgang av etaten
  • Inntil en halv million skal brukes på oppryddingen
  • Oppdraget lyses ut på anbud til tre konkrete tilbydere i slutten av denne uken

LES OGSÅ: Bruker lite penger på barnevernet