Ap og Sp hadde møter allerede på valgdagen. Monica hadde en klar strategi

Grunnlaget for det nye styringssamarbeidet for nye Drammen, ble lagt allerede valgdagen. – Det var et hyggelig møte, sier den nye ordføreren.