DRAMMEN: Drop in-barnehage kan være en rekrutteringsarena til fast barnehageplass, og et sted hvor hjemmeværende barn kan få språktrening.

Fra høsten skal et slikt tilbud til småbarnsfamilier uten fast barnehageplass være på plass.

Det skal ikke bygges ny barnehage. Drop in-barnehagen legges til en eksisterende barnehage, kanskje på Åssiden.
Sammen med Strømsø og Fjell er Åssiden bydelen som har flest barn som ikke går i barnehage.

Siden de to private åpne barnehagene som allerede finnes i byen, ligger i Strømsø barnehagedistrikt, peker Åssiden seg ut.

Men først etter hovedopptaket i juli, når man ser hvor det er ledig kapasitet, blir det bestemt hvor drop in-barnehagen kommer.

LES OGSÅ: Vogntog på sommerdekk skaper kaos

Seks timer i uken

En slik åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0–6 år. Barna har ikke fast plass, men kan komme sammen med en av foreldrene eller annen omsorgsperson.

I startfasen er ukentlig åpningstid seks timer. Men hvis etterspørselen er stor, kan åpningstiden utvides.

Barnehagen skal godkjennes etter barnehageloven, og ha pedagogisk leder og en pedagogisk ansatt.

LES OGSÅ: Får spraye videre

Gratis

Det er ikke vanlig med foreldrebetaling i slike åpne barnehager. Inngår et måltid i tilbudet, kan det imidlertid være aktuelt med kostpenger.

Hvis en familie som har kontantstøtte benytter seg av drop in-barnehagetilbudet, vil ikke kontantstøtten påvirkes.
Det borgerlige flertallet bestilte drop in-barnehage i budsjettforliket. Hensikten er at det skal være en sosialiserings- og språktreningsarena for barn som ikke går fast i barnehage.

Rådmannen mener åpen barnehage også kan være en rekrutteringsarena for ordinær barnehageplass.

De to private åpne barnehagene som allerede finnes på Strømsø-siden er begge tilknyttet en menighet.

Nøtteliten barnehage i Tangen kirke drives av Tangen menighet, og Fredheim barnehage i Smithestrømsveien er det Brunstad Kristelige Menighet Drammen som driver. Totalt 40 barn benytter seg av drop in-tilbudet i disse to barnehagene.

Bystyrekomité for oppvekst og utdanning behandler saken rett over påske.

LES OGSÅ: Nå får han rive villaen