DRAMMEN: Videregående-elever som hater sidemål, enten det er nynorsk eller bokmål, kan bare krysse fingrene for at Utdanningsdirektoratet sier ja denne gangen.

Både i 2011, 2012 og tidligere i år har direktoratet avslått Buskerud fylkeskommunes søknad om forsøk med valgfritt sidemål.

LES OGSÅ: Vil la elevene velge bort nynorsk

Det siste avslaget, som kom 20. august, ga håp. I avslaget ble det nemlig gitt føringer for en eventuell ny søknad.

Og den kommer fortere enn elevene rekker å si "valgfrihet". For i fylkestinget er det politisk flertall for å prøve ut valgfritt sidemål.

Denne nye, fjerde søknaden er begrenset til to skoler, nemlig Drammen videregående og Ringerike videregående.

Blir det noe av forsøket, og det viser seg å være vellykket, vil etterhvert alle videregående-elever i fylket kunne velge bort sidemål.

Gir aldri opp

Lavrans Kierulf (Frp) er en av dem som har kjempet for valgfritt sidemål i mange år.

- Dette er en viktig sak for Frp. Vi har stresset et prøveprosjekt hele den foregående perioden, og kommer til å kjempe videre til søknaden blir godtatt. Vi gir aldri opp, lover Kierulf.

Den blå-blå regjeringen har signalisert velvilje til forsøk med bare hovedmål i videregående skole.

Bare skriftlig

I føringene for en ny søknad skriver Utdanningsdirektoratet at forsøket kan bare gjelde skriftlig sidemål. Videre må det forskes på effekten av det.

En søknad er forfattet, men denne gang vil fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås være helt sikker på at det ikke er noen snubletråder i forhold til formalitetene.

Derfor anbefaler han overfor Hovedutvalget for utdanningssektoren at søknaden kvalitetssikres og forankres bedre ved de to aktuelle skolene før den sendes.