MDG, FrP og Ap går sammen om å redde Pavarotti

I en felles interpellasjon til ordføreren foreslår partiene at bystyret griper inn for å sikre at Drammens siste lavterskel-helårsarrangør ikke forsvinner. Partiene kaller situasjonen prekær.