– Viktig for tilliten

GLAD FOR UTREDNING: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) mener habilitetssaken omtalt i Drammens Tidende er nok et eksempel på behovet for autorisasjon av barnevern-ansatte. Frp vil ha autorisasjon, slik barnevernspedagoger og sosionomer selv har jobbet for i mange år. Nå er Stordalen glad for at spørsmålet utredes.foto: scanpix

GLAD FOR UTREDNING: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) mener habilitetssaken omtalt i Drammens Tidende er nok et eksempel på behovet for autorisasjon av barnevern-ansatte. Frp vil ha autorisasjon, slik barnevernspedagoger og sosionomer selv har jobbet for i mange år. Nå er Stordalen glad for at spørsmålet utredes.foto: scanpix Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Frp mener personer som jobber i barnevernet må være autoriserte, på lik linje med ansatte i helsevesenet.

DEL

DRAMMEN: Morten Stordalen, som er Frps fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, reagerer sterkt på at barnevernsaken i Drammen, hvor en ansatt ble kjæreste med moren, ikke umiddelbart ble flyttet til en annen kommune.

– Her skulle det ha blinket store varsellamper. Saken burde vært overført til settebarnevern umiddelbart, sier han.

Selv om forholdet ble innledet etter at den barnevern-ansatte skrev en negativ rapport om faren, mener Frp-representanten at det er all grunn til å stille spørsmål ved habiliteten.

– Lojaliteten til medforfatteren som vitnet, hvor ligger den? Det må man jo spørre seg.

Først da Drammens Tidende tok opp spørsmålet om habilitet, flyttet Drammen kommune saken til Lier kommune.

LES OGSÅ: Ble kjæreste med barnets mor

På linje med fagfolkene

Morten Stordalen mener denne saken viser behovet for autorisasjon av ansatte i barnevernet.

– Det er på høy tid at barnevernet tenker habilitet i alle saker. Det er ikke rart folk mister tillit til barnevernet. Vi ønsker en autorisasjonsordning, nettopp for at barnevernansatte skal være mer årvåkne i forhold til habilitet og det å gjøre feil, fordi det er så store inngripen i familiers liv.

Frp er på linje med barnevernansatte selv. I alle fall har Fellesorganisasjonen (FO) jobbet i årevis for at barnevernspedagoger og sosionomer skal autoriseres.

I fjor sommer sa Helse- og omsorgsdepartementet nei til autorisasjon for disse gruppene etter helsepersonelloven.

Derfor henvendte FO seg til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Arbeids- og sosialdepartementet.

LES OGSÅ: Slår tilbake mot BUP

Utredes nå

Ballen ligger hos BLD.

– Innføring av en autorisasjonsordning på barnevernområdet reiser imidlertid flere kompliserte spørsmål, som i liten grad er blitt utredet tidligere. Vi ønsker å se på ordninger som kan bidra til en bedre barnevernstjeneste. Derfor har vi gitt Bufdir i oppdrag å utrede om, og eventuelt hvordan, autorisasjon av personell i barnevernet kan lovfestes. Vi vil vurdere videre oppfølgning av spørsmålet om autorisasjon etter at Bufdir har levert sin utredning og vurdering, sier statssekretær Kai-Morten Terning (FrP).

Artikkeltags