DRAMMEN: Sitter PST på informasjon om en potensielt farlig radikalisert person som går rundt i Drammens gater, så forteller de det ikke til det lokale politiet eller Drammen kommune. PST skal løse saken selv. Det vil Drammen Arbeiderparti og Ebbestad, som nå står på Aps liste for kommunevalget, ha en slutt på.

LES OGSÅ: Den vanskelige hemmeligheten

– Vi må vite

– Drammen jobber nå med en handlingsplan mot radikalisering. Da er det viktig at kommunen og lokalt politi faktisk vet hva vi har å forholde oss til. Vi skjønner at PST ikke kan gå ut med detaljert informasjon, ei heller hvor det kommer fra.

– Men de burde kunne sende en bekymringsmelding til lokalt politi eller kommunen, så vi har mulighet til å følge med og påvirke enkeltpersoner som er i faresonen, sier Masud Gharahkhani, Aps ordførerkandidat i Drammen.

LES OGSÅ: Ekstremister på vervingsturné i Drammen

Får støtte

Og han får støtte fra Ebbestad, som i en årrekke har jobbet i sentrale posisjoner ved Drammen politistasjon før han gikk av med pensjon.

– PST kan ha et problem om det er gradert informasjon de har fått fra andre. Men det kan ikke være slik at det ikke gjøres tiltak på grunn av slikt. Man må ikke se seg blind på regelverkene, og det må finnes måter å komme rundt slike hindre på. Dette handler i første rekke om hvilket samfunnsansvar PST har, sier Ebbestad.

LES OGSÅ: Blir bare karikaturutstilling i noen timer

– Kommunen kan bidra

– Opplevde du dette som et problem da du jobbet i politiet?

– Vi hadde veldig lite konkret informasjonsutveksling når det gjelder enkeltpersoner. Men jeg har jo et håp om at det har bedret seg, svarer Ebbestad.

– En må ikke undervurdere et samarbeid med foreldre og nærmiljø. Der kan man gjøre mye forebygging og viktig oppfølging. Jeg har snakket med en far som har mistet sin sønn i Syria, uten at han ble kontaktet av politiet eller andre i forkant. Nå samarbeider den samme faren med lokalt politi for å motvirke at hans andre sønner reiser til krigen i Syria. Det viser hvor viktig det er å dele informasjon, og ha en lavere terskel for å ta kontakt med foreldrene, sier Sylo Taraku.

Han er generalsekretær i LIM og står også på Aps liste.

– Vi har også et eksempel fra Fredrikstad der sju gutter fra en og samme gate ble jihadister i Syria uten at kommunen visste noe som helst. Tenk hva kommunen kunne gjort om de fikk informasjon tidlig, sier Taraku.
Men manglende informasjon til tross, så er fungerende politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm av en annen oppfatning.

LES OGSÅ: Viskum var først ute med Muhammed-tegninger

– Godt samarbeid

– For det første. Jeg syntes samarbeidet og dialogen mellom PST og lokalt politi har blitt bedre og bedre. Men når det er sagt, så kan ikke PST dele informasjon om enkeltpersoner på denne måten. Det blir feil og går ikke, sier Strøm til Drammens Tidende.

– Hvorfor det?

– Fordi dette er gradert informasjon og er underlagt taushetsplikt. Og det er jo også slik at PST ofte får sin informasjon fra andre kilder. Dermed kan de ikke gå ut med informasjonen som de vil, svarer Strøm.

LES OGSÅ: En gud som diskriminerer er ikke min gud

Individuell vurdering

– Men ville det ikke vært en fordel for dere lokalt?

– Jeg mener det er viktig at det i disse sakene er vanntette skott, eller i alle fall en nøyaktig siling. Fra mitt ståsted fungerer dagens ordning veldig godt, avslutter Strøm.

– Dette handler om flere ting. Blant annet om sikkerhetslovgivningen. Men også om hva kommunene skal bruke denne informasjonen til. Uansett gjør vi en individuell vurdering av eksempelvis folk som kommer tilbake fra Syria. Og er det slik at en person havner i våre systemer, så er det alvorlig. Og da er det vårt mandat å håndtere det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen ved PST til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Positive til karikaturutstilling