Ny rapport: 2-3 prosent av kommuneansatte beskriver systematisk bruk av hersketeknikker, nedlatende oppførsel over tid, nedverdigende kommentarer og å bli fryst ut. 

Lærere blir slått, pleiere lugget og saksbehandlere trakassert av misfornøyde kunder. Men i en ny rapport er det andelen uønskede hendelser som kolleger eller ledelse står bak som bekymrer hovedverneombud John Ole Olsen mest.