Han har fått prisen for sitt lange engasjement for Norges Fotografforbund gjennom utallige verv i komiteer og styrer, heter det i en pressemelding fra Norges Fotografforbund.

Arild Sønstrød er en av landets mest premierte fotografer med gull med krans i landskonkurransen, en pris han verdsetter høyt.

– Jeg har alltid satt pris på å gjøre en innsats for forbundet, og bruker min erfaring og kontaktnett for å gjøre det beste for medlemmene. Etter så mange år i min bransje vet jeg godt forskjellen på suksess og fiasko. Heldigvis har vi lyktes med å lage spennende landsmøter med interessante foredragsholdere og aktiviteter, sier det nye æresmedlemmet i pressemeldingen.

Til neste år legges Fotografi 2019 til Drammen der fotografer fra hele landet samles på Union Scene og i Drammens Teater, samt en rekke utenlandske inviterte gjester. Dette blir 4. gangen Drammen settes på kartet og markedsfører byen vår.

– Da fyller Forbundet 125 år, så vi ønsker å gjøre noe spesielt for å markere vår eksistens, sier Sønstrød.

I 1979 overtok Arild Sønstrød fotobedriften etter sin far Harry Sønstrød og utviklet den gjennom hele 80-tallet. Senere kom datteren Pia inn som 3.-generasjons fotograf.

– Vi kan vel slå fast at vi er en solid familiebedrift, hvor også søster Hilde og ikke minst kona Betty gjør en solid innsats, sier han.