Drammenspolitikerne er enige om å bekjempe barnefattigdom. Nå står flere barn i fare for å miste AKS-plassen sin, fordi kommunen likevel ikke vil betale

– Det sitter langt inne å sende fakturaen til disse familiene, sier leder av DBKs Idrettsfritidsordning. Ballklubben sitter igjen med en regning på 40.000, etter at kommunen nekter å betale for barn fra lavinntektsfamilier.