Naboer i full strid om 100 år gammel gangvei: – Når noen hevder eiendomsrett over annen manns eiendom er det ikke hyggelig

Begge parter bedyrer at de gjerne vil ha et godt forhold til naboen, men like fullt er stemningen i nabolaget i Bragernesåsen dårlig.