Ny rapport: foreslår kartlegging av etterskoletilbudene og setter krav til innhold

Av

Norsktalende pedagoger på muslimske-SFO-er, er ett av forslagene til Integrerings- og fattigdomsutvalget i deres sluttrapport.