Rungende ja til sammenslåing av tingretter

– Tiden er overmoden for en slik reform, mener de ansatte ved Drammen tingrett om forslaget til ny domstolstruktur. Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre og staben er positive til sammenslåing av tingretter.