Samlet inn seks millioner til fattige barn - nå er alt borte

Bistandsorganisasjon Norwegian Relief ba om hjelp fra det de trodde var en advokat. I stedet for å hjelpe forsvant mannen med seks millioner kroner som var samlet inn til fattige barn.