Ber folk flytte søppeldunkene vekk fra gater og fortau

Søppeldunker har ikke noe på kommunale veier og fortau å gjøre. Nå tar kommunen en sjau for å få folk til å flytte dem inn på privat grunn.