Hadde du turt å parkere her? Drammen Parkering gjorde det

Klint inn mot hjørnet, og utenfor oppmerkingen sto en bil fra Drammen Parkering parkert tirsdag. – Helt lovlig, sier leder i Drammen Parkering Claus Møllbach-Tellefsen.