Her har pendlere og andre kunnet parkere gratis i flere år. Nå vil beboerne ha parkeringsforbud

Bilister står parkert i gata i ukevis. Beboerne frykter hva som vil skje ved for eksempel ulykker og brann.