Drammen Sp stiller seg hundre prosent bak Tayfun Candogan

Tayfun Candogan får fortsette som politiker i Drammen Senterparti. – Tayfun sier at han ikke har hatt noen direkte forbindelse med partiet, sier Simon S. Nordanger i Drammen Senterparti. – At Drammen Senterparti stiller seg bak, og gjenvelger, tillitsvalgte som ikke klarer å ta tydelig avstand fra et høyreautoritært parti, som de tidligere har sympatisert med, er mildest talt oppsiktsvekkende, sier statsviter Dag Einar Thorsen.

DEL

DRAMMEN: Senterpartiet både sentralt og i Drammen har bestemt seg for å la Tayfun Candogan beholde sitt medlemskap i partiet, samt plass i styret i Drammen Senterparti.

Det var Drammens Tidende som i forrige uke dokumenterte at Sp-politikeren hadde opprettet og sto som administrator for to norske facebooksider med navnet på et tyrkisk ultranasjonalistisk parti (MHP) samt at han bekreftet medlemskap i Drammen tyrkiske kulturforening, en forening med samme navn, Ülkü Ocaklari, som det som blir omtalt som MHPs ungdomsorganisasjon, De grå ulver.

I en redegjørelse sendt til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag, skriver Tayfun at han ved årsmøtet i Drammen Senterparti mandag kveld, valgte å stille sin plass i styret til disposisjon, men at et samlet årsmøtet ønsket å ham med videre: 

«Det gleder meg at medlemmene i Drammen Senterparti enstemmig stiller seg bak meg og ønsker meg med videre i styret».

I redegjørelsen som har overskriften «En misforståelse», skriver han at han ønsker å bekrefte at han ikke har eller har hatt noen forbindelse til MHP eller noen av deres underorganisasjoner.

«Jeg har fremlagt og kan videre fremvise rettsdokumenter fra Tyrkia som bekrefter at jeg ikke innehar eller har innehatt medlemskap i noen respektive partier i Tyrkia».

LES INNLEGGET HER: En misforståelse

Sier at MHP-Norvec er en kulturell plattform

Om facebooksidene han opprettet og sto som administrator for, MHP-Norvec, skriver Candogan at det fungerte som en kulturell plattform i det tyrkiske miljøet og at innholdet ikke hadde noe partipolitisk tilknytning.

MHP er som Drammens Tidende har skrevet om den siste uken, et tyrkisk parti, som blir betegnet som ultranasjonalistisk og fascistisk.

Candogan opplyser at begge to facebooksidene uavhengig av dette er avviklet.

LES OGSÅ: Ulv! Ulv!

Mener at dem politiske situasjonen er annerledes

Videre står Candogan ved at han har stemt MHP ved valg i Tyrkia, men vil minne om at den politiske situasjonen i Tyrkia er betydelig annerledes enn i Norge.

«Slik situasjonen har vært tidligere i Tyrkisk politikk har MHP vært et av de mer vennliginnstilte partiene når det kommer til den kurdiske befolkningsgruppen. Til tross for tidligere hendelser på 70-tallet, så er ikke dette representativ politikk for partiet».

Samtidig sier han at han ikke lenger vil stemme på det ultranasjonalistiske partiet.

«Min tidligere motivasjon for å stemme MHP er ikke lenger til stede, som følge av utviklingen innen tyrkisk politikk».

LES OGSÅ: Medlemmer av Drammen Sp kobles til tyrkisk ekstrem-parti

Avviser kobling mellom MHP og tyrkisk kulturforening

I en tidigere artikkel i Drammens Tidende dokumenterte avisen at det fantes koblinger mellom Drammen tyrkiske kulturforening, MHP og de grå ulver.

Flere bilder Drammens Tidende har fra foreningens lokaler i klubbhuset til Fjell SK, viser bilder at MHPs leder, grunnlegger, samt flagg med MHPs logo og et skilt med teksten «Tyrkia for tyrkere».

Candongan avviser likevel at det finnes noe forbindelse mellom MHP og foreningen.

«Hva det gjelder den norsk tyrkiske kulturorganisasjonen her i Drammen så er det ingen tilknytning mellom denne og MHP, noe som igjen kan bekreftes av de rette instanser. Vår organisasjon utfyller nettopp den rollen at den skal fremme kultur, dette innbefatter vår egen opprinnelige kultur og norsk kultur», skriver Candogan. 

LES OGSÅ: Advarer mot tyrkisk fascistisk organisasjon i Drammen

Føler seg dårlig behandlet

Candogan skriver også at han føler seg dårlig behandlet av Drammens Tidende:

«Det er beklagelig at dekningen av denne saken har vært lite preget av vilje til å dekke saken på en skikkelig måte».

Han avslutter redegjørelsen med følgend erklæring:

«For å gjøre det helt klart, jeg har ingen og har ikke hatt tilknytning til MHP som organisasjon og politisk identifiserer jeg meg med de demokratiske verdiene Senterpartiet står for».

LES OGSÅ: En flørt med fascisme

Avviser

Nyhetsredaktør i Drammens Tidende, Alf Petter Øverli, avviser at Candogan ikke har fått mulighet til å forklare seg.

– Tayfun Candogan anklager mot vår journalistikk i denne saken viser at han ikke har forståelse for og kunnskap om hvordan journalistikk utføres i et demokrati. At Tayfun Candogan ikke fikk mulighet til å forklare hva dette handlet om, faller på sin egen urimelighet.  Vi kan legge fram telefonlogger som viser både hvor mange ganger og hvor lenge vi snakket med ham, og når vi forsøkte å komme i kontakt med ham. Det gikk over ett døgn fra første gang vi tok kontakt med ham til vi publiserte en sak.  

– Hvordan Senterpartiet velger å behandle denne saken, får stå for partiets regning. Candogan har beviselig administrert to facebooksider, som heter MHP-Norvec. For øvrig viser jeg til våre artikler i denne saken. Her kan leserne selv danne seg en oppfatning.

LES OGSÅ: DT med svekket troverdighet

Stoler på Candogans forklaring

– Vi har ikke noe uoppgjort med Tayfun per i dag. Tayfun sier at han ikke har hatt noen direkte forbindelse til partiet. Han har ikke gitt uttrykk for noe annet enn det Sp står for og har heller ikke prøvd å påvirke partiet i noen annen retning. Skulle det fremkomme noen andre forhold så må man ta saken opp på nytt igjen, sier styremedlem i Drammen Sp, Simon S. Nordanger.

Sp sentralt stiller seg bak avgjørelsen i lokallaget i Drammen og er fornøyd med Candogans redegjørelse.

LES OGSÅ: Ap-politiker oppfordrer til boikott av DT

Sp er dårlig informert

Statsviter Dag Einar Thorsen, som nylig skrev en kronikk om MHP og De grå ulver i Drammens Tidende, sier dette i en kommentar til Sps avgjørelse:

– For det første er det tull at MHP har vært spesielt vennligsinnet overfor den kurdiske minoriteten i Tyrkia. Den som sier noe sånt er i beste fall dårlig informert.

– For det andre, at Drammen Senterparti stiller seg bak, og gjenvelger, tillitsvalgte som ikke klarer å ta tydelig avstand fra et høyreautoritært parti, som de tidligere har sympatisert med, er mildest talt oppsiktsvekkende. 

– Det er helt irrelevant at MHP er et lovlig parti i Tyrkia. Mange partier rundt omkring i verden er både lovlige i sitt hjemland og samtidig tilhengere av diktatur og undertrykkelse av minoriteter. MHP er uavhengig av sin juridiske status i Tyrkia et nyfascistisk parti med et radikalt annet verdigrunnlag enn Senterpartiet. 

– Skal Drammen tyrkiske kulturforening eller Candogan bevare siste rest av sin troverdighet, bør de omgående ta klar avstand fra den fascismen som MHP representerer. Det bør jo være enkelt for dem, om foreningen eller Candogan virkelig er tilhengere av det liberale demokratiet.

Morten Myksvoll, redaktør av tyrkiskpolitikk.no, avviser Candogans beskrivelse av MHP.

– Jeg er ikke enig i at MHP har vært et vennliginnstilt parti overfor den kurdiske minoriteten i Tyrkia. De har i mange år nektet for at kurdere er en minoritet i landet, og har nektet for at det finnes et «kurdisk» problem. MHP var og en sterk kritiker av regjeringen sin «Kurdish Opening» som blant annet inkluderte fredssamtaler med PKK og legaliseringen av kurdisk språk, sier han.

Han mener det er av offentlig interesse at det oppstår et høyreekstremt nettverk i Drammen.

– Bruken av grå-ulv-symbolikken er i så måte skremmende. Det er mer interessant enn en eventuell kobling til MHP, sier Myksvoll.

LES OGSÅ: Dømt til fengsel for grovt underslag

Artikkeltags