Nå vil politikerne i Drammen hjelpe tiggerne - unntatt H og Frp

SAMARBEID: T.v Haydar Øzbal (Bylista), Dag Ebbestad (Ap), i midten, og Jon-Ivar Windstad fra Kirkens Bymisjon, mener det er opp til politikerne å vise hjertevarme og sørge for at tiggerne har et sted å overnatte når vinteren kommer.

SAMARBEID: T.v Haydar Øzbal (Bylista), Dag Ebbestad (Ap), i midten, og Jon-Ivar Windstad fra Kirkens Bymisjon, mener det er opp til politikerne å vise hjertevarme og sørge for at tiggerne har et sted å overnatte når vinteren kommer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fredag formiddag sendte samtlige partier unntatt Høyre og Frp en interpellasjon til Bystyret for å sikre tiggerne i Drammen overnatting. – Dette vil bare føre til flere tilreisende, mer forsøpling og lovbrudd, sier Jon Helgheim.

DEL

DRAMMEN: – Kuldegradene lar ikke vente på seg, sier Jon-Ivar Windstad, daglig leder ved Kirkens Bymisjon Drammen, og slår ut med hendene.

Sammen med Odd Gusrud (KrF), Dag Ebbestad (Ap) og Haydar Øzbal (Bylista) har Windstad tatt oppstilling utenfor rådhuset i Drammen fredag formiddag. Kuldegradene er foreløpig på en knapp armlengdes avstand, men forsamlingen tripper så smått for å holde varmen.

– Nå er det opp til politikerne i Drammen å vise hjertevarme, slår Windstad fast.

LES OGSÅ: Nå leter han etter tiggerovernatting igjen

Vil gi kommunen ansvar for tigger-overnatting

De forestående kuldegradene er også bakgrunnen for oppmøtet utenfor rådhuset. Fredag formiddag fremmet nemlig KrF, Ap, Venstre, SV, Sp, Miljøpartiet De Grønne og Bylista en interpellasjon som skal sikre tiggerne i byen overnatting i tiden fremover.

I interpellasjonen viser partiene til «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» som slår fast at personer som oppholder seg i kommunen skal tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester, og at kommunen av hensyn til sitt humanitære ansvar bør ha beredskap for overnatting til byens fattige tilreisende.

I forslag til vedtak sier partiene videre at «Drammen kommune så snart som mulig finner et sentrumsnært sted som kan være overnattingssted for fattige tilreisende som oppholder seg i byen». Samt at tiggerne får mulighet til overnatting for hele perioden  – ikke bare ved opplevd minus ti grader eller kaldere. 

Partiene foreslår også at gamle Strømsø skole bør vurderes som et alternativ og at en eventuell bruksendring må prioriteres av byggesaksavdelingen i Drammen kommune om dette er nødvendig.

LES OGSÅ: Slik skal tiggerne bo i Globusgården

KRF-INITIATIV: Initiativet til interpellasjonen kom fra Krf. Her representert ved Odd Gusrud. Også Bjønnulv Evenrud fra Folk er Folk var tilstede da interpellasjonen ble gjort kjent fredag formiddag.

KRF-INITIATIV: Initiativet til interpellasjonen kom fra Krf. Her representert ved Odd Gusrud. Også Bjønnulv Evenrud fra Folk er Folk var tilstede da interpellasjonen ble gjort kjent fredag formiddag.

Fortvilet henvendelse fra Kirkens Bymisjon

Billy Taranger (KrF), som sammen med Odd Gusrud (KrF) stilte spørsmål om overnatting for tiggerne ved forrige bystyremøte – uten resultat, forteller at initiativet kom i stand som følge av en henvendelse fra Kirkens Bymisjon i september.

– Vi fikk en henvendelse fra Kirkens Bymisjon, som var rimelig fortvilet og bekymret med tanke på vinteren og kuldegradene som nærmet seg. Da vi ikke fikk gehør ved forrige bystyremøte, velger vi nå å gå veien om en interpellasjon, sier han.

I likhet med fjorårets tilbud om overnatting i Globusgården, foreslår nå KrF sammen med de andre partiene at Kirkens Bymisjon får ansvar for å drifte overnattingen etter samme regler som sist.

– Vi hadde veldig god erfaring med ordningen i fjor. Kirkens Bymisjon holdt orden på butikken, sier Gusrud og referer til reglene rundt arrangementet: registrering av samtlige som overnattet, et tak på 25 personer der kvinner, syke og barn ble prioritert, våken nattevakt fra Kirkens Bymisjon og åpningstid fra klokken 22 om kvelden til klokken 07 om morgenen.

– I fjor var det næringslivet som tok ansvar og viste hjertevarme. Nå er det opp til politikerne, slår Gusrud fast.

LES OGSÅ: Setter sin lit til Vårherre og kommunen

DELTE UT ROSER:  Loredana Ghinea (24) som har tigget i Drammen i flere år, delte ut roser: – Tiggerne ønsker å vise sin takknemlighet til Drammens befolkning og takke for deres generøsitet, sier Bjønnulv Evenrud fra Folk er Folk.

DELTE UT ROSER: Loredana Ghinea (24) som har tigget i Drammen i flere år, delte ut roser: – Tiggerne ønsker å vise sin takknemlighet til Drammens befolkning og takke for deres generøsitet, sier Bjønnulv Evenrud fra Folk er Folk.

Vil føre til mer forsøpling og lovbrudd

En som ikke vil ha noe ansvar for byens fattige tilreisende, er Jon Helgheim. Han har mildt sagt ikke sans for interpellasjonen.

– Jeg synes det er veldig merkelig og trist at disse politikerne vil legge til rette for at skal komme flere tiggere til byen ved å tilby gratis overnatting. Da vil det komme enda flere til Drammen, slår Helgheim fast.

– Men de fra Kirkens Bymisjon sier at de siste to års erfaring her i Drammen med overnattingstilbud, viser at denne påstanden ikke stemmer med virkeligheten?

– Da er de i så fall alene om å mene det, sier Frp-politikeren og henviser blant annet til rådmannens anbefaling i forrige bystyremøte, samt FAFOs forskningsrapport om tiggere i Norge.

Helgheim mener også at ordningen vil tilrettelegge for ulovlig opphold i Norge, og at partiene bak interpellasjonen dermed prioriterer «romfolk som oppholder seg ulovlig i landet, på bekostning av andre søknader fra lovlydige nordmenn».

– Nå var vi endelig på vei i riktig retning: å få kontroll over situasjonen ved at politiet begynte å gjøre jobben sin og sørge for at folk ikke camper ulovlig. Dette er et skritt tilbake og kommer til å føre til mer overnatting, forsøpling og lovbrudd, sier han.

Høyre, ved ordfører Tore Opdal Hansen ønsker ikke å kommentere interpellasjonen før bystyremøtet den 1. november.

LES OGSÅ: Nok en dag i en tiggers liv

Overnattingssted for tiggerne i Drammen

Dette er interpellasjonen:

I henhold til «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester.

Av hensyn til sitt humanitære ansvar bør kommunen ha beredskap for overnatting for tiggere ved opplevd minus 10 grader eller kaldere, i henhold til kommuneoverlegen.

Tiggere i Drammen hadde et overnattingstilbud de to siste vintrene, som fungerte utmerket for alle parter. Kirkens Bymisjon sørget, i samarbeid med private aktører, for overnatting i Globus på Strømsø torg sist vinter. t

Denne muligheten finnes ikke denne vinteren. Kirkens Bymisjon har forsøkt å finne et sted for inneværende periode uten å lykkes. I fjor forsøkte de i samarbeid med administrasjonen i Drammen kommune, å finne egnet sted og fant tre aktuelle steder, men plutselig var det ikke mulig likevel.

Det er uverdig for Drammen at tiggere overnatter i byens parker, under bruer eller i friluftsområdene. Det skaper irritasjon for byens innbyggere, ingen skal på mer eller mindre permanent basis overnatte slike steder.

Kirkens Bymisjon vil kunne finansiere noe leie og sørge for ro og orden.

Kommunen må ha et sted i beredskap i tilfelle (eller når) temperaturen viser minus 10 grader. Det bør kunne brukes på permanent basis for det begrensede antall mennesker det gjelder.

Forslag til vedtak:

1. Drammen kommune finner så snart som mulig et sentrumsnært sted som kan være overnattingssted for fattige tilreisende som oppholder seg i byen. Et alternativt som kan være aktuelt og bør avklares er gamle Strømsø skole.

2. Bygningen/deler av bygningen leies ut til Kirkens Bymisjon slik at de kan drive akuttovernatting for hele perioden – ikke bare ved minus 10 grader.

3. En rimelig leiepris avtales med Kirkens Bymisjon.

4. Betingelsen for bruk av bygningen reguleres på samme måte som ved bruken av Globus sist vinter.

5. En eventuell endring av brukstillatelse prioriteres av byggesaksavdelingen i kommunen.

Artikkeltags