DRAMMEN: Denne meningsmålingen viser samme tendens som meningsmålingen InFact gjorde for Arbeiderpartiet for et halvt år siden, men avviker stort fra meningsmålingene Sentio gjorde for Drammens Tidende for ni måneder siden og Norfaktas måling for Høyre for tre måneder siden.

Reaksjoner:

Ap: Gleder seg stort over tallene

Høyre:– En god stimulans

Tror oppslutningen er større

Selv om målingen tyder på en aldri så liten smell for Høyre, så tar ordfører Tore Opdal Hansen målingen med fatning.

– Meningsmålingen er en god stimulans for våre folk til å forstå at et godt valgresultat ikke kommer av seg selv, sier ordføreren. Han tror Høyres oppslutning er større enn det denne målingen viser.

– Måling er måling. Jeg pleier å sammenligne meningsmålinger med rundetider på en maraton. Når vi kommer til mål ved valget tror jeg resultatet for Høyre er mye bedre enn det denne enkeltmålingen kan tyde på, sier han.

Godt fornøyd

 I Arbeiderpartiet blir målingen tatt imot med glede, selv om også Masud Gharahkhani påpeker at meningsmåling er meningsmåling.

 – Dette er svært hyggelige tall for oss, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Masud Gharahkhani. Han mener målingen viser at Arbeiderpartiet vil mer for byen enn det det sittende regimet vil.

– Folk har skjønt at Arbeiderpartiet vil ha slutt på kø, kaos og dårlig byluft. Vi er opptatt av å skape arbeidsplasser og lover 100 nye omsorgsplasser, sier Gharahkhani og legger til:

- Det virker som om Høyre er både slitne og mette.

Starter i august

Mens Arbeiderpartiet har startet valgkampen for lengst, har Høyre ventet og stort sett forholdt seg i ro. Det er ifølge Tore Opdal Hansen helt bevisst. Høyre legger opp til det han kaller en «normal» valgkamp, som starter så smått 8. august.

– Høyre vil mobilisere tillitsmannsapparatet, som vi gjør ved alle valgkamper. Det blir en solid jobb å gjøre. Høyre vil føre valgkamp i ulike kanaler, blant annet i form av husbesøk. Både i august og september skal det bankes på dører.

– Kan dørbankingen bli utslagsgivende?

– Nei, jeg tror ikke det er én enkelt ting som avgjør. Høyre har ingen kanin å trekke opp av hatten i valgkampen. Det blir å hamre inn argumentene for hvorfor byen er best tjent med fortsatt borgerlig styre, med Høyre i førersetet. Skole og omsorg vil stå sentralt. Eiendomsskatt innføres i stadig flere kommuner. Det avviser ordføreren.

– Høyre er garantisten for at Drammen ikke får eiendomsskatt, sier Opdal Hansen.

– Har krefter igjen Gharahkhani lover at Arbeiderpartiet har krefter igjen, selv om valgkampen ble startet tidlig og det blir lite tid til ferie.

– Vi har krefter igjen og vil bruke tiden fram mot valget til å snakke om våre saker. Gjenta hovedløftene våre og få folk til å bruke stemmeretten sin, sier han.

LES OGSÅ: Storfavoritt på oddsen

Forsvarer metoden

Én av årsakene til svingningene i Høyres oppslutning på meningsmålingene kan være bruken av ulike metoder. Mens Sentio og Norfakta veier resultatet av undersøkelsen opp mot lokalvalget for fire år siden hvor Høyre fikk nesten 50 prosent av stemmene, veier InFact resultatet av undersøkelsen opp mot stortingsvalget for to år siden. Valg av metode er omdiskutert blant meningsmålingsbyråene, men fagsjef Knut Weberg i InFact forsvarer metoden de bruker i meningsmålingene og er helt sikker på at den forteller om et reelt Høyre-ras i Drammen.

– Om Høyres oppslutning er 33, 34 eller 35 prosent er ikke så viktig. Men trendene er ganske tydelige, sier Weberg. Han mener målingen fanger opp lokale utslag, som at drammensere er mer tilbøyelig til å stemme på Høyre ved kommunevalg enn stortingsvalg. Grunnen til at InFact vekter mot siste valg er erindringsforskyvning, forklarer Weberg. Husker folk egentlig hva de stemte for to valg siden, og vil de vedkjenne seg hva de stemte?

Ikke alltid, mener Weberg. I vektingen inngår konstanter, som parti, kjønn og alder. Valgpreferanse ved siste valg, kontra ved for to valg siden, er mer konstant, mener altså InFact.

LES OGSÅ: Holder velgerne i Drammen seg helt i ro?