Vegdirektoratet vil legge ledelsesdivisjon til Drammen

Av

Vegdirektoratet vil legge ned 22 trafikkstasjoner, og flytte 270 av dagens arbeidsplasser i Statens vegvesen ut av Oslo.

DEL

Drammen kan bli sete for én av Vegdirektoratets nye divisjoner, skal vi tro forslaget til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen , som ble levert Samferdselsdepartementet mandag.

– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier, og skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, heter det i en uttalelse fra Grimsrud.

Som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunene blir femte ansatt i Statens vegvesen blir berørt av planen, og det er foreslått at 1.850 av 6.800 ansatte blir overført til fylkeskommunene. I tillegg foreslår vegdirektoratet at 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut av hovedstaden.

Videre går planen ut på at 22 av dagens 74 trafikkstasjoner skal legges ned.

Vegdirektoratet ønsker lage seks nye divisjoner i Vegvesenet. Ledelsen av disse divisjonene er det foreslått at skal sitte i Tromsø, Trondheim, Bergen, Arendal, Drammen og Moss. Divisjonsledelsen de forskjellige stedene vil bli på mellom 25 og 50 ansatte.

I tillegg vil Vegdirektoratet at det skal opprettes fem regionale sentre i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer, hvor Vegvesenet i dag fra før har sine regionvegkontor. Disse sentrene vil bli geografiske avdelinger som skal ha ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter.

Vegdirektoratet fikk i oppdrag i slutten av oktober 2018 å utrede ny organisering i Statens vegvesen.

Artikkeltags