DRAMMEN: Dan­ske René Ha­mann-Boeriths har brukt sine vel fire uker med la­get på å tre­ne inn mest mu­lig av den hånd­bal­len han vil skal pre­ge DHK fram­over.

Tre­nings­kam­per ikke blitt pri­ori­tert.

– Spil­ler­ne har job­bet hardt og tatt til seg øns­ke­ne mine på en god måte, sier DHK-tre­ne­ren.

OPPDATERT: Her kan du lese om DHKs 39-17-seier over Asker

Krevende spillestil

På tirs­da­gens tre­ning i Dram­mens­hal­len fikk vi et glimt av hvor­dan tempohåndballen til Ha­mann-Boeriths vil se ut. Rask om­stil­ling blir et sen­tralt punkt.

– Jeg tok over en tropp med godt tren­te spil­le­re, så det fy­sis­ke grunn­la­get er i stor grad på plass, sier dan­sken.

Det er en kre­ven­de spil­le­stil Ha­mann-Boeriths leg­ger opp til. Med knall­hardt for­svars­spill og su­sen­de kon­trin­ger. Han er en utål­mo­dig sjel, men inn­ser at det vil ta litt tid før alt han øns­ker med la­get er på plass.

Skal prestere mot Asker

Onsdag skal den nye DHK-tre­ne­ren vise hvor langt de har kom­met.

Da ven­ter 3. di­vi­sjons­la­get As­ker i 2. run­de av NM. Kamp­start 18.00 i Leikvollhallen A.

– Vi skal pre­ste­re mot As­ker. Ikke snakk om at vi skal hol­de igjen, sier Ha­mann-Boeriths.

DHK har en til­nær­met ska­de­fri tropp, men Mag­nus Nør­ste­bø har fått en vrid­ning i an­ke­len og blir ikke med mot As­ker.

LES OGSÅ: – Drammen føles riktig
LES OGSÅ: Ledet sin første DHK-trening

LES PÅ DT+: Drammens nye håndballfamilie