DRAMMEN: Blant de fremmøtte var politikere som Masud Gharahkhani (Ap), Lavrans Kierulf (Frp) og Lise Christoffersen (Ap).Også idrettspresident Tom Tvedt var på gjestelisten, men han måtte melde avbud på grunn av sykdom.

Seminaret starter med et foredrag av ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), som forteller om hvordan kommunen aktivt jobber med frivillighet. I 2016 ble Drammen tildelt prisen som Norges første frivillighetskommune. Målet er at så mange barn og unge som mulig skal få oppleve mestring og gode aktivitetsopplevelser, forteller ordføreren.

– Jeg synes det er veldig nyttig å ha et slikt seminar. Vi har et godt samarbeid med byens organisasjonsliv, og her i dag er idretten godt representert. Det handler om å gå fra ord til handling, og der har vi kommet veldig langt, sier Opdal Hansen til Drammens Tidende.

– Er dere fornøyde nå, eller finnes det forbedringspotensial?

– Jeg tror vi fortsatt kan bli enda flinkere til å legge til rette for frivilligheten. Blant annet skal vi bli flinkere på å trekke den inn helse- og omsorgsinstitusjonene. Det kan vi gjøre ved å arrangere kulturkvelder, konserter, invitere barnehagene på besøk eller få Røde Kors til å komme med besøkshunder.

LES OGSÅ: – Vi skal hedre oss selv

– Se til Drammen

Også stortingspolitiker og nestleder i Buskerud idrettskrets, Lise Christoffersen, var blant foredragsholderne. Hun snakket naturlig nok også om aktive lokalsamfunn, og startet sitt foredrag med å snakke om sin egen barndom på Åssiden.

– Den gang kunne vi bruke gata til å hoppe paradis, for da kjørte det kanskje bare to biler forbi i timen. Slik er det nok ikke nå lenger, spøker Christoffersen.

Hun minner om utviklingen som har vært når det gjelder skolefritidsordningen, som på 2000-tallet var elendig. Nå ser hun på Drammen som en by flere bør se til.

– Jeg synes Stortinget skal kaste et langt blikk til Drammen. Det handler ikke om å utrede noe fra A til Å, men om å starte med et politisk vedtak, og så utvikler det seg derfra.

Hun roser også flere av de lokale klubbene og ildsjelene bak, deriblant Drammens ballklubb som har 10 års jubileum med sin idrettsfritidsordning (IFO) i år.

LES OGSÅ: Masud Gharahkhani vil ha 60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag

Vil utveksle erfaringer

Målet med seminaret er å utveksle kompetanse og erfaringer, forteller Øyvind Thorsen, idrettskonsulent i Buskerud idrettskrets.

– Vi vil fortelle politikere og idrettslag hvordan de kan skape mer aktive lokalsamfunn og en aktiv oppvekst for barn og unge, sier Thorsen.

Buskerud idrettskrets har lenge jobbet for å styrke offentlig og frivillig samarbeid om idrett og skole. Blant annet ble det vedtatt at alle elever i Drammen skulle få tilbud om 60 minutters daglig fysisk aktivitet fra skoleåret 2015–2016.

– Vi ønsker å se på hvordan vi kan tenke nytt i aktivitetspolitikken og kanskje få inn enda mer fysisk aktivitet i skolen.

LES OGSÅ: High five med helten

Stands med lokale idrettsforeninger

Teateret er i anledning idrettsseminaret fylt opp av stands representert av ulike lokale idrettslag som Drammens Ballklubb, Konnerud IL, Åssiden Idrettsforening og IL ROS.

På standen med navnet «Aktiv i Åssia» står Sverre Arneberg Fredriksen i Åssiden Idrettsforening og Jon Espen Palm som er rektor på Kjøsterud skole. De forteller ivrig om hvordan de jobber på Åssiden for å få til et godt samarbeid mellom skole og idrett.

– Jeg tror det er viktig at hver bydel kan få skreddersydd sitt eget opplegg, sier Arneberg Fredriksen.

De to ramser opp flere satsingsområder som skal bidra til at de unge blir mer aktive, blant annet samarbeider de med skolen om å ha en dag i måneden med «Åpen hall» i Berskaughallen.

– Det er et lavterskeltilbud hvor de unge kan få komme å ha det gøy sammen, sier Palm.

LES OGSÅ: SFO blir til aktivitetsskole

LES OGSÅ: Lærer barna å like aktivitet

Inspireres av Drammen

En av dem som lar seg imponere og inspirere er ordfører i Modum kommune, Ståle Versland. Han sier han har lært mye og forstått at man trenger både godt samarbeid og struktur for å få noe ut av pengene som bevilges til idretten.

– Vi føler oss litt i startgropa, og ønsker nå å få kontakt med frivilligheten i kommunen. Vi har nemlig satt av en del penger i budsjettet til idrett, så vi ønsker at folk skal kunne søke på disse midlene fremover, sier ordføreren.

Han lar seg blant annet inspirere av Drammensskolens tilbud om 60 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det er noe han kunne tenke seg i Modum i fremtiden.

Sammen med Egil Kjølstad, som er leder av hovedutvalget for undervisning i Modum, følger han godt med mens Nina Sørsdal, som representerer ROS i Røyken på stand, forteller om deres erfaringer. Hun trekker spesielt fram dette med å utdanne ungdom til aktivitetsledere.

– Det handler om å bruke ungdommen som en ressurs, sier Sørsdal.

Idrettseminaret arrangeres i forbindelse med Idrettens Festaften som er fredag kveld, det også i Drammens Teater.

LES OGSÅ: Slik ble hun PT-Pia