Vil ha ny alpinløype i Drammen - men vil ikke si noe om planene

30.000 kubikkmeter i et nytt vannmagasin kan være starten på et utvidet skisenter. Dog kan det ta mange år før førstemann setter utfor en ny løype.