Naboenes verkebyll vedtatt som forkjørsvei: – Det er tragisk

Naboene til krysset i Baker Thoens allé har lenge vært fortvilet over at ingen overholder vikeplikten. Nå skal veien bli omregulert til forkjørsvei, det gjør dem rasende.