Jonatan er optimistisk på tross av blodrøde tall for Ask & Loke: – Restaurantbransjen er rar

Ask & Loke gikk én million i minus i fjor, og egenkapitalen er tapt.