Over halvparten av butikkene i byens største handleområde har økt omsetningen

Caoz er den butikken i Schwenckegata/Nedre Storgate/Engene som økte inntektene mest i fjor. Men Art of Life solgte uten tvil for mest.