– Urettferdig at et utested 30 meter unna torget kan styre åpningstidene som de vil, mens vi ikke får det

Flere aktører i utelivsbransjen i Drammen mener at regelverket er utdatert og til dels urettferdig.